Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 57
 • Chương 1

  10.354

  12.11.2021
 • Chương 2

  9.518

  12.11.2021
 • Chương 3

  9.389

  12.11.2021
 • Chương 4

  8.685

  12.11.2021
 • Chương 5

  7.015

  12.11.2021
 • Chương 6

  6.340

  12.11.2021
 • Chương 7

  5.737

  12.11.2021
 • Chương 8

  5.345

  12.11.2021
 • Chương 9

  5.210

  12.11.2021
 • Chương 10

  5.295

  12.11.2021
 • Chương 11

  5.279

  12.11.2021
 • Chương 12

  4.911

  12.11.2021
 • Chương 13

  4.583

  12.11.2021
 • Chương 14

  4.234

  12.11.2021
 • Chương 15

  4.022

  12.11.2021
 • Chương 16

  3.922

  12.11.2021
 • Chương 17

  3.740

  12.11.2021
 • Chương 18

  3.429

  12.11.2021
 • Chương 19

  3.335

  12.11.2021
 • Chương 20

  3.202

  12.11.2021
 • Chương 21

  3.039

  19.11.2021
 • Chương 22

  2.992

  26.11.2021
 • Chương 23

  2.762

  03.12.2021
 • Chương 24

  2.587

  10.12.2021
 • Chương 25

  2.513

  17.12.2021
 • Chương 26

  2.370

  24.12.2021
 • Chương 27

  2.219

  27.12.2021
 • Chương 28

  2.129

  27.12.2021
 • Chương 29

  1.838

  27.12.2021
 • Chương 30

  1.756

  27.12.2021
 • Chương 31

  1.724

  27.12.2021
 • Chương 32

  1.614

  31.12.2021
 • Chương 33

  1.383

  07.01.2022
 • Chương 34

  1.200

  14.01.2022
 • Chương 35

  946

  21.01.2022
 • Chương 36

  847

  28.01.2022
 • Chương 37

  573

  04.02.2022
 • Chương 38

  71

  11.02.2022
  25 coin
 • Chương 39

  66

  18.02.2022
  25 coin
 • Chương 40

  59

  21.02.2022
  25 coin
 • Chương 41

  62

  21.02.2022
  25 coin
 • Chương 42

  55

  21.02.2022
  25 coin
 • Chương 43

  61

  21.02.2022
  25 coin
 • Chương 44

  66

  21.02.2022
  25 coin
 • Chương 45

  79

  25.02.2022
  25 coin
 • Chương 46

  54

  04.03.2022
  25 coin
 • Chương 47

  53

  11.03.2022
  25 coin
 • Chương 48

  59

  18.03.2022
  25 coin
 • Chương 49

  55

  25.03.2022
  25 coin
 • Chương 50

  70

  01.04.2022
  25 coin