Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 59
 • Chương 1

  7.030

  30.10.2021
 • Chương 2

  6.263

  30.10.2021
 • Chương 3

  5.807

  30.10.2021
 • Chương 4

  5.324

  30.10.2021
 • Chương 5

  5.119

  30.10.2021
 • Chương 6

  4.882

  30.10.2021
 • Chương 7

  3.828

  30.10.2021
 • Chương 8

  3.244

  30.10.2021
 • Chương 9

  3.180

  30.10.2021
 • Chương 10

  3.004

  30.10.2021
 • Chương 11

  2.719

  30.10.2021
 • Chương 12

  2.606

  30.10.2021
 • Chương 13

  2.501

  30.10.2021
 • Chương 14

  2.371

  30.10.2021
 • Chương 15

  2.541

  30.10.2021
 • Chương 16

  2.381

  30.10.2021
 • Chương 17

  2.436

  30.10.2021
 • Chương 18

  2.018

  30.10.2021
 • Chương 19

  1.890

  30.10.2021
 • Chương 20

  1.991

  30.10.2021
 • Chương 21

  1.747

  30.10.2021
 • Chương 22

  1.901

  30.10.2021
 • Chương 23

  1.441

  30.10.2021
 • Chương 24

  1.328

  30.10.2021
 • Chương 25

  1.201

  30.10.2021
 • Chương 26

  1.113

  06.11.2021
 • Chương 27

  1.057

  13.11.2021
 • Chương 28

  931

  20.11.2021
 • Chương 29

  867

  27.11.2021
 • Chương 30

  836

  04.12.2021
 • Chương 31

  825

  06.12.2021
 • Chương 32

  771

  06.12.2021
 • Chương 33

  697

  06.12.2021
 • Chương 34

  646

  06.12.2021
 • Chương 35

  633

  06.12.2021
 • Chương 36

  592

  11.12.2021
 • Chương 37

  541

  18.12.2021
 • Chương 38

  524

  25.12.2021
 • Chương 39

  532

  01.01.2022
 • Chương 40

  486

  08.01.2022
 • Chương 41

  421

  15.01.2022
 • Chương 42

  341

  22.01.2022
 • Chương 43

  307

  29.01.2022
 • Chương 44

  209

  05.02.2022
 • Chương 45

  17

  12.02.2022
  25 coin
 • Chương 46

  17

  19.02.2022
  25 coin
 • Chương 47

  14

  26.02.2022
  25 coin
 • Chương 48

  12

  05.03.2022
  25 coin
 • Chương 49

  18

  12.03.2022
  25 coin
 • Chương 50

  29

  19.03.2022
  25 coin