Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 34
 • Chương 1

  1.983

  15.01.2022
 • Chương 2

  1.749

  15.01.2022
 • Chương 3

  1.670

  15.01.2022
 • Chương 4

  1.790

  15.01.2022
 • Chương 5

  1.472

  15.01.2022
 • Chương 6

  1.187

  15.01.2022
 • Chương 7

  964

  15.01.2022
 • Chương 8

  799

  15.01.2022
 • Chương 9

  648

  15.01.2022
 • Chương 10

  541

  15.01.2022
 • Chương 11

  475

  19.01.2022
 • Chương 12

  417

  26.01.2022
 • Chương 13

  391

  02.02.2022
 • Chương 14

  346

  09.02.2022
 • Chương 15

  337

  16.02.2022
 • Chương 16

  308

  23.02.2022
 • Chương 17

  294

  02.03.2022
 • Chương 18

  255

  09.03.2022
 • Chương 19

  244

  16.03.2022
 • Chương 20

  218

  23.03.2022
 • Chương 21

  200

  30.03.2022
 • Chương 22

  184

  06.04.2022
 • Chương 23

  165

  13.04.2022
 • Chương 24

  167

  20.04.2022
 • Chương 25

  149

  27.04.2022
 • Chương 26

  125

  04.05.2022
 • Chương 27

  128

  11.05.2022
 • Chương 28

  112

  18.05.2022
 • Chương 29

  92

  25.05.2022
 • Chương 30

  5

  01.06.2022
  25 coin
 • Chương 31

  9

  08.06.2022
  25 coin
 • Chương 32

  8

  15.06.2022
  25 coin
 • Chương 33

  3

  22.06.2022
  25 coin
 • Chương 34

  2

  29.06.2022
  25 coin