Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
30 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 112
 • Chương mở đầu

  1.877

  09.04.2020
 • Chương 1

  1.778

  09.04.2020
 • Chương 2

  1.577

  09.04.2020
 • Chương 3

  1.454

  09.04.2020
 • Chương 4

  1.340

  09.04.2020
 • Chương 5

  1.163

  09.04.2020
 • Chương 6

  1.089

  09.04.2020
 • Chương 7

  1.048

  09.04.2020
 • Chương 8

  992

  09.04.2020
 • Chương 9

  941

  09.04.2020
 • Chương 10

  901

  09.04.2020
 • Chương 11

  819

  09.04.2020
 • Chương 12

  789

  09.04.2020
 • Chương 13

  758

  09.04.2020
 • Chương 14

  725

  09.04.2020
 • Chương 15

  717

  09.04.2020
 • Chương 16

  675

  09.04.2020
 • Chương 17

  648

  09.04.2020
 • Chương 18

  627

  09.04.2020
 • Chương 19

  620

  09.04.2020
 • Chương 20

  626

  09.04.2020
 • Chương 21

  624

  09.04.2020
 • Chương 22

  632

  09.04.2020
 • Chương 23

  580

  09.04.2020
 • Chương 24

  573

  09.04.2020
 • Chương 25

  569

  09.04.2020
 • Chương 26

  565

  09.04.2020
 • Chương 27

  553

  09.04.2020
 • Chương 28

  562

  09.04.2020
 • Chương 29

  551

  15.04.2020
 • Chương 30

  640

  22.04.2020
  20 point
 • Chương 31

  550

  29.04.2020
  20 point
 • Chương 32

  552

  06.05.2020
  20 point
 • Chương 33

  543

  13.05.2020
  20 point
 • Chương 34

  519

  20.05.2020
  20 point
 • Chương 35

  512

  27.05.2020
  20 point
 • Chương 36

  493

  03.06.2020
  20 point
 • Chương 37

  471

  10.06.2020
  20 point
 • Chương 38

  470

  17.06.2020
  20 point
 • Chương 39

  453

  24.06.2020
  20 point
 • Chương 40

  435

  01.07.2020
  20 point
 • Chương 41

  449

  08.07.2020
  20 point
 • Chương 42

  445

  15.07.2020
  20 point
 • Chương 43

  434

  22.07.2020
  20 point
 • Chương 44

  442

  29.07.2020
  20 point
 • Chương 45

  427

  05.08.2020
  20 point
 • Chương 46

  402

  12.08.2020
  20 point
 • Chương 47

  396

  19.08.2020
  20 point
 • Chương 48

  411

  26.08.2020
  20 point
 • Chương 49

  380

  02.09.2020
  20 point