Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Số chương hiện tại: 37
 • Ch.0: Cách thưởng thức tác phẩm

  391

  11.09.2021
 • Ch.1: Đóng

  356

  11.09.2021
 • Ch.1: Mở

  315

  11.09.2021
 • Ch.2: Đóng

  287

  11.09.2021
 • Ch.2: Mở

  275

  11.09.2021
 • Ch.3: Đóng

  241

  11.09.2021
  25 point
 • Ch.3: Mở

  10

  11.09.2021
  25 coin
 • Ch.4: Đóng

  125

  11.09.2021
  25 point
 • Ch.4: Mở

  7

  11.09.2021
  25 coin
 • Ch.5: Đóng

  53

  11.09.2021
  25 point
 • Ch.5: Mở

  8

  11.09.2021
  25 coin
 • Ch.6: Đóng

  35

  11.09.2021
  25 point
 • Ch.6: Mở

  11

  11.09.2021
  25 coin
 • Ch.7: Đóng

  31

  11.09.2021
  25 point
 • Ch.7: Mở

  7

  11.09.2021
  25 coin
 • Ch.8: Đóng

  25

  11.09.2021
  25 point
 • Ch.8: Mở

  6

  11.09.2021
  25 coin
 • Ch.9: Đóng

  27

  11.09.2021
  25 point
 • Ch.9: Mở

  7

  11.09.2021
  25 coin
 • Ch.10: Đóng

  28

  11.09.2021
  25 point
 • Ch.10: Mở

  4

  19.09.2021
  25 coin
 • Ch.11: Đóng

  15

  26.09.2021
  25 point
 • Ch.11: Mở

  6

  03.10.2021
  25 coin
 • Ch.12: Đóng

  16

  10.10.2021
  25 point
 • Ch.12: Mở

  5

  17.10.2021
  25 coin
 • Ch.13: Đóng

  13

  24.10.2021
  25 point
 • Ch.13: Mở

  5

  31.10.2021
  25 coin
 • Ch.14: Đóng

  14

  07.11.2021
  25 point
 • Ch.14: Mở

  5

  14.11.2021
  25 coin
 • Ch.15: Đóng

  14

  21.11.2021
  25 point
 • Ch.15: Mở

  6

  28.11.2021
  25 coin
 • Ch.16: Đóng

  14

  05.12.2021
  25 point
 • Ch.16: Mở

  4

  05.12.2021
  25 coin
 • Ch.17: Đóng

  13

  12.12.2021
  25 point
 • Ch.17: Mở

  13

  12.12.2021
  25 point
 • Ch.18: Đóng

  10

  19.12.2021
  25 point
 • Ch.18: Mở

  2

  19.12.2021
  25 coin