Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 59
 • Chương 1

  9.913

  25.09.2021
 • Chương 2

  8.991

  25.09.2021
 • Chương 3

  8.719

  25.09.2021
 • Chương 4

  8.108

  25.09.2021
 • Chương 5

  7.823

  25.09.2021
 • Chương 6

  7.497

  25.09.2021
 • Chương 7

  6.092

  25.09.2021
 • Chương 8

  5.402

  25.09.2021
 • Chương 9

  5.005

  25.09.2021
 • Chương 10

  4.797

  25.09.2021
 • Chương 11

  4.611

  25.09.2021
 • Chương 12

  4.412

  25.09.2021
 • Chương 13

  4.078

  25.09.2021
 • Chương 14

  4.032

  25.09.2021
 • Chương 15

  3.859

  25.09.2021
 • Chương 16

  3.575

  25.09.2021
 • Chương 17

  3.584

  25.09.2021
 • Chương 18

  3.445

  25.09.2021
 • Chương 19

  3.381

  25.09.2021
 • Chương 20

  3.174

  25.09.2021
 • Chương 21

  2.992

  28.09.2021
 • Chương 22

  2.854

  05.10.2021
 • Chương 23

  2.815

  12.10.2021
 • Chương 24

  2.650

  19.10.2021
 • Chương 25

  2.510

  26.10.2021
 • Chương 26

  2.432

  02.11.2021
 • Chương 27

  2.274

  09.11.2021
 • Chương 28

  2.083

  16.11.2021
 • Chương 29

  1.994

  23.11.2021
 • Chương 30

  1.899

  30.11.2021
 • Chương 31

  1.842

  07.12.2021
 • Chương 32

  1.764

  14.12.2021
 • Chương 33

  1.766

  21.12.2021
 • Chương 34

  1.593

  27.12.2021
 • Chương 35

  1.536

  27.12.2021
 • Chương 36

  1.428

  27.12.2021
 • Chương 37

  1.349

  27.12.2021
 • Chương 38

  1.237

  27.12.2021
 • Chương 39

  1.144

  28.12.2021
 • Chương 40

  1.047

  04.01.2022
 • Chương 41

  940

  11.01.2022
 • Chương 42

  771

  18.01.2022
 • Chương 43

  695

  25.01.2022
 • Chương 44

  511

  01.02.2022
 • Chương 45

  67

  08.02.2022
  25 coin
 • Chương 46

  54

  15.02.2022
  25 coin
 • Chương 47

  53

  22.02.2022
  25 coin
 • Chương 48

  49

  01.03.2022
  25 coin
 • Chương 49

  40

  08.03.2022
  25 coin
 • Chương 50

  46

  15.03.2022
  25 coin