Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 94
 • Chương 1

  8.343

  07.03.2021
 • Chương 2

  7.087

  07.03.2021
 • Chương 3

  6.525

  07.03.2021
 • Chương 4

  6.150

  07.03.2021
 • Chương 5

  5.836

  07.03.2021
 • Chương 6

  5.197

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 7

  3.914

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 8

  3.381

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 9

  3.301

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 10

  2.851

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 11

  2.697

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 12

  2.581

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 13

  2.519

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 14

  2.275

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 15

  2.192

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 16

  2.403

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 17

  2.063

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 18

  1.973

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 19

  1.988

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 20

  2.066

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 21

  2.038

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 22

  1.988

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 23

  2.510

  28.03.2021
  25 point
 • Chương 24

  2.977

  04.04.2021
  25 point
 • Chương 25

  2.191

  11.04.2021
  25 point
 • Chương 26

  1.891

  18.04.2021
  25 point
 • Chương 27

  1.830

  25.04.2021
  25 point
 • Chương 28

  1.844

  02.05.2021
  25 point
 • Chương 29

  1.799

  09.05.2021
  25 point
 • Chương 30

  2.133

  16.05.2021
  25 point
 • Chương 31

  1.863

  23.05.2021
  25 point
 • Chương 32

  1.706

  24.05.2021
  25 point
 • Chương 33

  1.652

  25.05.2021
  25 point
 • Chương 34

  1.575

  26.05.2021
  25 point
 • Chương 35

  1.535

  27.05.2021
  25 point
 • Chương 36

  1.542

  28.05.2021
  25 point
 • Chương 37

  1.946

  29.05.2021
  25 point
 • Chương 38

  1.796

  30.05.2021
  25 point
 • Chương 39

  1.522

  30.05.2021
  25 point
 • Chương 40

  1.419

  30.05.2021
  25 point
 • Chương 41

  1.328

  30.05.2021
  25 point
 • Chương 42

  1.302

  30.05.2021
  25 point
 • Chương 43

  1.275

  30.05.2021
  25 point
 • Chương 44

  1.187

  06.06.2021
  25 point
 • Chương 45

  1.119

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 46

  1.063

  20.06.2021
  25 point
 • Chương 47

  1.064

  27.06.2021
  25 point
 • Chương 48

  1.155

  04.07.2021
  25 point
 • Chương 49

  1.062

  11.07.2021
  25 point
 • Chương 50

  1.052

  18.07.2021
  25 point