Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 66
 • Chương 1

  9.829

  19.07.2021
 • Chương 2

  8.434

  19.07.2021
 • Chương 3

  7.663

  19.07.2021
 • Chương 4

  7.086

  19.07.2021
 • Chương 5

  6.973

  19.07.2021
 • Chương 6

  6.571

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 7

  4.868

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 8

  4.134

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 9

  3.850

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 10

  3.704

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 11

  3.434

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 12

  3.496

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 13

  3.358

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 14

  3.147

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 15

  2.887

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 16

  2.845

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 17

  3.173

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 18

  2.750

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 19

  2.632

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 20

  2.588

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 21

  2.528

  26.07.2021
  25 point
 • Chương 22

  2.465

  02.08.2021
  25 point
 • Chương 23

  2.431

  09.08.2021
  25 point
 • Chương 24

  2.721

  16.08.2021
  25 point
 • Chương 25

  2.240

  23.08.2021
  25 point
 • Chương 26

  2.596

  30.08.2021
  25 point
 • Chương 27

  2.512

  06.09.2021
  25 point
 • Chương 28

  2.328

  13.09.2021
  25 point
 • Chương 29

  2.242

  20.09.2021
  25 point
 • Chương 30

  2.222

  27.09.2021
  25 point
 • Chương 31

  2.230

  04.10.2021
  25 point
 • Chương 32

  2.206

  11.10.2021
  25 point
 • Chương 33

  2.313

  18.10.2021
  25 point
 • Chương 34

  2.276

  25.10.2021
  25 point
 • Chương 35

  2.194

  30.10.2021
  25 point
 • Chương 36

  2.213

  31.10.2021
  25 point
 • Chương 37

  2.142

  01.11.2021
  25 point
 • Chương 38

  2.234

  01.11.2021
  25 point
 • Chương 39

  2.172

  02.11.2021
  25 point
 • Chương 40

  2.132

  03.11.2021
  25 point
 • Chương 41

  2.074

  04.11.2021
  25 point
 • Chương 42

  2.008

  05.11.2021
  25 point
 • Chương 43

  1.902

  08.11.2021
  25 point
 • Chương 44

  1.798

  15.11.2021
  25 point
 • Chương 45

  1.703

  22.11.2021
  25 point
 • Chương 46

  1.767

  29.11.2021
  25 point
 • Chương 47

  1.646

  06.12.2021
  25 point
 • Chương 48

  1.644

  13.12.2021
  25 point
 • Chương 49

  1.602

  20.12.2021
  25 point
 • Chương 50

  1.501

  27.12.2021
  25 point