Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 63
 • Chương 1

  3.738

  29.08.2021
 • Chương 2

  3.339

  29.08.2021
 • Chương 3

  3.136

  29.08.2021
 • Chương 4

  3.001

  29.08.2021
 • Chương 5

  2.914

  29.08.2021
 • Chương 6

  2.909

  29.08.2021
 • Chương 7

  2.314

  29.08.2021
 • Chương 8

  2.041

  29.08.2021
 • Chương 9

  1.884

  29.08.2021
 • Chương 10

  1.763

  29.08.2021
 • Chương 11

  1.663

  29.08.2021
 • Chương 12

  1.609

  29.08.2021
 • Chương 13

  1.547

  29.08.2021
 • Chương 14

  1.426

  29.08.2021
 • Chương 15

  1.392

  29.08.2021
 • Chương 16

  1.341

  29.08.2021
 • Chương 17

  1.308

  29.08.2021
 • Chương 18

  1.416

  29.08.2021
 • Chương 19

  1.260

  29.08.2021
 • Chương 20

  1.284

  29.08.2021
 • Chương 21

  1.149

  05.09.2021
 • Chương 22

  1.233

  12.09.2021
 • Chương 23

  1.244

  19.09.2021
 • Chương 24

  1.085

  26.09.2021
 • Chương 25

  1.051

  03.10.2021
 • Chương 26

  1.049

  10.10.2021
 • Chương 27

  1.012

  17.10.2021
 • Chương 28

  968

  24.10.2021
 • Chương 29

  944

  31.10.2021
 • Chương 30

  953

  07.11.2021
 • Chương 31

  980

  14.11.2021
 • Chương 32

  939

  21.11.2021
 • Chương 33

  862

  28.11.2021
 • Chương 34

  821

  05.12.2021
 • Chương 35

  804

  12.12.2021
 • Chương 36

  761

  19.12.2021
 • Chương 37

  747

  26.12.2021
 • Chương 38

  655

  02.01.2022
 • Chương 39

  626

  09.01.2022
 • Chương 40

  598

  16.01.2022
 • Chương 41

  590

  23.01.2022
 • Chương 42

  561

  30.01.2022
 • Chương 43

  535

  06.02.2022
 • Chương 44

  479

  13.02.2022
 • Chương 45

  462

  20.02.2022
 • Chương 46

  385

  27.02.2022
 • Chương 47

  337

  06.03.2022
 • Chương 48

  336

  13.03.2022
 • Chương 49

  302

  20.03.2022
 • Chương 50

  277

  27.03.2022