Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua NGHỈ MỘT TUẦN THEO LỊCH CỦA TÁC GIẢTruyện không áp dụng POINT
Số chương hiện tại: 79
 • Chương 1

  32.390

  26.06.2020
 • Chương 2

  26.721

  26.06.2020
 • Chương 3

  25.328

  26.06.2020
 • Chương 4

  23.129

  26.06.2020
 • Chương 5

  22.279

  26.06.2020
 • Chương 6

  21.514

  26.06.2020
 • Chương 7

  19.746

  26.06.2020
 • Chương 8

  19.071

  26.06.2020
 • Chương 9

  17.983

  26.06.2020
 • Chương 10

  17.867

  26.06.2020
 • Chương 11

  16.824

  26.06.2020
 • Chương 12

  16.453

  26.06.2020
 • Chương 13

  15.927

  26.06.2020
 • Chương 14

  16.143

  26.06.2020
 • Chương 15

  15.609

  26.06.2020
 • Chương 16

  15.445

  26.06.2020
 • Chương 17

  14.671

  26.06.2020
 • Chương 18

  15.355

  26.06.2020
 • Chương 19

  14.326

  26.06.2020
 • Chương 20

  14.480

  26.06.2020
 • Chương 21

  15.352

  26.06.2020
 • Chương 22

  12.922

  26.06.2020
 • Chương 23

  12.576

  26.06.2020
 • Chương 24

  11.980

  26.06.2020
 • Chương 25

  11.806

  26.06.2020
 • Chương 26

  10.611

  26.06.2020
 • Chương 27

  11.024

  26.06.2020
 • Chương 28

  10.132

  26.06.2020
 • Chương 29

  9.627

  26.06.2020
 • Chương 30

  10.080

  26.06.2020
 • Chương 31

  10.217

  03.07.2020
 • Chương 32

  9.931

  10.07.2020
 • Chương 33

  10.809

  17.07.2020
 • Chương 34

  10.072

  24.07.2020
 • Chương 35

  11.281

  31.07.2020
 • Chương 36

  7.094

  07.08.2020
 • Chương 37

  6.867

  14.08.2020
 • Chương 38

  6.622

  21.08.2020
 • Chương 39

  6.209

  28.08.2020
 • Chương 40

  5.904

  04.09.2020
 • Chương 41

  5.356

  11.09.2020
 • Chương 42

  5.021

  18.09.2020
 • Chương 43

  4.870

  25.09.2020
 • Chương 44

  4.978

  02.10.2020
 • Chương 45

  4.783

  09.10.2020
 • Chương 46

  4.483

  16.10.2020
 • Chương 47

  4.352

  23.10.2020
 • Chương 48

  4.181

  30.10.2020
 • Chương 49

  4.073

  06.11.2020
 • Chương 50

  4.154

  13.11.2020