Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 86
 • Mở đầu

  13.891

  31.03.2021
 • Chương 1

  12.530

  31.03.2021
 • Chương 2

  11.516

  31.03.2021
 • Chương 3

  10.784

  31.03.2021
 • Chương 4

  10.356

  31.03.2021
 • Chương 5

  9.262

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 6

  7.067

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 7

  6.316

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 8

  5.951

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 9

  6.239

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 10

  6.027

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 11

  5.877

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 12

  5.581

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 13

  5.696

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 14

  5.504

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 15

  5.694

  07.04.2021
  25 point
 • Chương 16

  5.615

  14.04.2021
  25 point
 • Chương 17

  5.720

  21.04.2021
  25 point
 • Chương 18

  5.739

  28.04.2021
  25 point
 • Chương 19

  5.486

  05.05.2021
  25 point
 • Chương 20

  5.658

  12.05.2021
  25 point
 • Chương 21

  5.579

  17.05.2021
  25 point
 • Chương 22

  5.992

  17.05.2021
  25 point
 • Chương 23

  5.816

  17.05.2021
  25 point
 • Chương 24

  5.601

  17.05.2021
  25 point
 • Chương 25

  5.730

  17.05.2021
  25 point
 • Chương 26

  5.764

  17.05.2021
  25 point
 • Chương 27

  5.650

  18.05.2021
  25 point
 • Chương 28

  5.576

  19.05.2021
  25 point
 • Chương 29

  5.528

  20.05.2021
  25 point
 • Chương 30

  5.371

  21.05.2021
  25 point
 • Chương 31

  5.274

  22.05.2021
  25 point
 • Chương 32

  5.316

  23.05.2021
  25 point
 • Chương 33

  5.188

  26.05.2021
  25 point
 • Chương 34

  5.228

  02.06.2021
  25 point
 • Chương 35

  5.113

  09.06.2021
  25 point
 • Chương 36

  5.143

  16.06.2021
  25 point
 • Chương 37

  5.130

  23.06.2021
  25 point
 • Chương 38

  4.998

  30.06.2021
  25 point
 • Chương 39

  4.936

  07.07.2021
  25 point
 • Chương 40

  4.704

  13.07.2021
  25 point
 • Chương 41

  4.760

  21.07.2021
  25 point
 • Chương 42

  4.821

  28.07.2021
  25 point
 • Chương 43

  4.567

  04.08.2021
  25 point
 • Chương 44

  4.539

  09.08.2021
  25 point
 • Chương 45

  4.481

  09.08.2021
  25 point
 • Chương 46

  4.362

  09.08.2021
  25 point
 • Chương 47

  4.308

  09.08.2021
  25 point
 • Chương 48

  4.266

  09.08.2021
  25 point
 • Chương 49

  4.283

  11.08.2021
  25 point