Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 112
 • Mở đầu

  3.362

  31.07.2021
 • Chương 1

  3.018

  31.07.2021
 • Chương 2

  2.820

  31.07.2021
 • Chương 3

  2.722

  31.07.2021
 • Chương 4

  2.532

  31.07.2021
 • Chương 5

  2.494

  31.07.2021
 • Chương 6

  2.259

  31.07.2021
 • Chương 7

  2.089

  31.07.2021
 • Chương 8

  1.884

  31.07.2021
 • Chương 9

  1.802

  31.07.2021
 • Chương 10

  1.763

  31.07.2021
 • Chương 11

  1.516

  31.07.2021
 • Chương 12

  1.409

  31.07.2021
 • Chương 13

  1.341

  31.07.2021
 • Chương 14

  1.268

  31.07.2021
 • Chương 15

  1.206

  31.07.2021
 • Chương 16

  1.207

  31.07.2021
 • Chương 17

  1.080

  31.07.2021
 • Chương 18

  1.064

  31.07.2021
 • Chương 19

  989

  31.07.2021
 • Chương 20

  929

  31.07.2021
 • Chương 21

  892

  31.07.2021
 • Chương 22

  841

  31.07.2021
 • Chương 23

  816

  31.07.2021
 • Chương 24

  807

  31.07.2021
 • Chương 25

  850

  31.07.2021
 • Chương 26

  763

  31.07.2021
 • Chương 27

  726

  31.07.2021
 • Chương 28

  705

  31.07.2021
 • Chương 29

  679

  31.07.2021
 • Chương 30

  689

  31.07.2021
 • Chương 31

  663

  31.07.2021
 • Chương 32

  651

  31.07.2021
 • Chương 33

  619

  31.07.2021
 • Chương 34

  653

  30.07.2021
 • Chương 35

  628

  31.07.2021
 • Chương 36

  678

  31.07.2021
 • Chương 37

  635

  31.07.2021
 • Chương 38

  623

  31.07.2021
 • Chương 39

  628

  31.07.2021
 • Chương 40

  594

  31.07.2021
 • Chương 41

  599

  31.07.2021
 • Chương 42

  580

  31.07.2021
 • Chương 43

  651

  31.07.2021
 • Chương 44

  556

  31.07.2021
 • Chương 45

  583

  31.07.2021
 • Chương 46

  674

  31.07.2021
 • Chương 47

  553

  31.07.2021
 • Chương 48

  549

  31.07.2021
 • Chương 49

  541

  31.07.2021