Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 41
 • Chương 1 PLUS

  9.901

  04.11.2020
 • Chương 2 PLUS

  8.344

  04.11.2020
 • Chương 3 PLUS

  7.849

  04.11.2020
 • Chương 4 PLUS

  7.353

  04.11.2020
 • Chương 5 PLUS

  7.030

  04.11.2020
 • Chương 6 PLUS

  6.585

  04.11.2020
 • Chương 7 PLUS

  7.047

  04.11.2020
 • Chương 8 PLUS

  7.432

  04.11.2020
 • Chương 9 PLUS

  7.434

  04.11.2020
 • Chương 10 PLUS

  8.414

  04.11.2020
 • Chương 11 PLUS

  6.378

  04.11.2020
 • Chương 12 PLUS

  5.916

  04.11.2020
 • Chương 13 PLUS

  5.406

  04.11.2020
 • Chương 14 PLUS

  5.655

  04.11.2020
 • Chương 15 PLUS

  5.601

  04.11.2020
 • Chương 16 PLUS

  4.717

  04.11.2020
 • Chương 17 PLUS

  4.535

  04.11.2020
 • Chương 18 PLUS

  4.605

  04.11.2020
 • Chương 19 PLUS

  4.537

  04.11.2020
 • Chương 20 PLUS

  5.345

  04.11.2020
 • Chương 21 PLUS

  6.584

  04.11.2020
  25 point
 • Chương 22 PLUS

  7.233

  04.11.2020
  25 point
 • Chương 23 PLUS

  4.749

  04.11.2020
  25 point
 • Chương 24 PLUS

  3.938

  04.11.2020
  25 point
 • Chương 25 PLUS

  4.164

  04.11.2020
  25 point
 • Chương 26 PLUS

  6.884

  11.11.2020
  25 point
 • Chương 27 PLUS

  657

  18.11.2020
  25 coin
 • Chương 28 PLUS

  406

  23.11.2020
  25 coin
 • Chương 29 PLUS

  408

  23.11.2020
  25 coin
 • Chương 30 PLUS

  506

  23.11.2020
  25 coin
 • Chương 31 PLUS

  392

  23.11.2020
  25 coin
 • Chương 32 PLUS

  268

  23.11.2020
  25 coin
 • Chương 33 PLUS

  218

  25.11.2020
  25 coin
 • Chương 34 PLUS

  252

  02.12.2020
  25 coin
 • Chương 35 PLUS

  239

  09.12.2020
  25 coin
 • Chương 36 PLUS

  180

  16.12.2020
  25 coin
 • Chương 37 PLUS

  191

  23.12.2020
  25 coin
 • Chương 38 PLUS

  218

  30.12.2020
  25 coin
 • Chương 39 PLUS

  183

  06.01.2021
  25 coin
 • Chương 40 PLUS

  182

  13.01.2021
  25 coin
 • Chương cuối PLUS

  505

  20.01.2021
  25 coin