Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
40 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 134
 • Chương 1

  1.476

  26.06.2020
 • Chương 2

  1.130

  26.06.2020
 • Chương 3

  986

  26.06.2020
 • Chương 4

  903

  26.06.2020
 • Chương 5

  837

  26.06.2020
 • Chương 6

  772

  26.06.2020
 • Chương 7

  741

  26.06.2020
 • Chương 8

  704

  26.06.2020
 • Chương 9

  672

  26.06.2020
 • Chương 10

  631

  26.06.2020
 • Chương 11

  542

  26.06.2020
 • Chương 12

  508

  26.06.2020
 • Chương 13

  502

  26.06.2020
 • Chương 14

  504

  26.06.2020
 • Chương 15

  489

  26.06.2020
 • Chương 16

  466

  26.06.2020
 • Chương 17

  464

  26.06.2020
 • Chương 18

  444

  26.06.2020
 • Chương 19

  458

  26.06.2020
 • Chương 20

  490

  26.06.2020
 • Chương 21

  644

  26.06.2020
  20 point
 • Chương 22

  425

  26.06.2020
  20 point
 • Chương 23

  366

  26.06.2020
  20 point
 • Chương 24

  305

  26.06.2020
  20 point
 • Chương 25

  281

  26.06.2020
  20 point
 • Chương 26

  279

  26.06.2020
  20 point
 • Chương 27

  247

  26.06.2020
  20 point
 • Chương 28

  239

  26.06.2020
  20 point
 • Chương 29

  222

  26.06.2020
  20 point
 • Chương 30

  227

  26.06.2020
  20 point
 • Chương 31

  196

  29.06.2020
  20 point
 • Chương 32

  193

  06.07.2020
  20 point
 • Chương 33

  195

  13.07.2020
  20 point
 • Chương 34

  174

  20.07.2020
  20 point
 • Chương 35

  163

  27.07.2020
  20 point
 • Chương 36

  167

  03.08.2020
  20 point
 • Chương 37

  173

  10.08.2020
  20 point
 • Chương 38

  158

  17.08.2020
  20 point
 • Chương 39

  190

  24.08.2020
  20 point
 • Chương 40

  152

  31.08.2020
  20 point
 • Chương 41

  168

  07.09.2020
  20 point
 • Chương 42

  144

  14.09.2020
  20 point
 • Chương 43

  140

  21.09.2020
  20 point
 • Chương 44

  136

  28.09.2020
  20 point
 • Chương 45

  146

  05.10.2020
  20 point
 • Chương 46

  147

  12.10.2020
  20 point
 • Chương 47

  149

  19.10.2020
  20 point
 • Chương 48

  145

  26.10.2020
  20 point
 • Chương 49

  140

  02.11.2020
  20 point
 • Chương 50

  136

  09.11.2020
  20 point