Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 59
 • Chương 1

  7.663

  09.08.2021
 • Chương 2

  6.952

  09.08.2021
 • Chương 3

  6.568

  09.08.2021
 • Chương 4

  6.197

  09.08.2021
 • Chương 5

  6.069

  09.08.2021
 • Chương 6

  5.864

  09.08.2021
 • Chương 7

  4.706

  09.08.2021
 • Chương 8

  4.185

  09.08.2021
 • Chương 9

  4.012

  09.08.2021
 • Chương 10

  3.816

  09.08.2021
 • Chương 11

  3.407

  09.08.2021
 • Chương 12

  3.333

  09.08.2021
 • Chương 13

  3.158

  09.08.2021
 • Chương 14

  3.214

  09.08.2021
 • Chương 15

  2.934

  09.08.2021
 • Chương 16

  2.860

  09.08.2021
 • Chương 17

  2.672

  09.08.2021
 • Chương 18

  2.581

  09.08.2021
 • Chương 19

  2.512

  09.08.2021
 • Chương 20

  2.395

  09.08.2021
 • Chương 21

  2.276

  16.08.2021
 • Chương 22

  2.187

  23.08.2021
 • Chương 23

  2.247

  30.08.2021
 • Chương 24

  2.155

  06.09.2021
 • Chương 25

  2.113

  13.09.2021
 • Chương 26

  2.036

  20.09.2021
 • Chương 27

  2.036

  27.09.2021
 • Chương 28

  1.964

  04.10.2021
 • Chương 29

  1.943

  11.10.2021
 • Chương 30

  1.901

  18.10.2021
 • Chương 31

  1.861

  25.10.2021
 • Chương 32

  1.830

  01.11.2021
 • Chương 33

  1.822

  08.11.2021
 • Chương 34

  1.834

  15.11.2021
 • Chương 35

  1.749

  22.11.2021
 • Chương 36

  1.731

  29.11.2021
 • Chương 37

  1.684

  06.12.2021
 • Chương 38

  1.621

  13.12.2021
 • Chương 39

  1.614

  20.12.2021
 • Chương 40

  1.565

  27.12.2021
 • Chương 41

  1.558

  03.01.2022
 • Chương 42

  987

  10.01.2022
 • Chương 43

  928

  17.01.2022
 • Chương 44

  894

  24.01.2022
 • Chương 45

  830

  31.01.2022
 • Chương 46

  787

  07.02.2022
 • Chương 47

  741

  14.02.2022
 • Chương 48

  691

  21.02.2022
 • Chương 49

  592

  28.02.2022
 • Chương 50

  97

  07.03.2022
  25 coin