Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
11 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 69
 • Chương 1

  406

  25.09.2020
 • Chương 2

  345

  25.09.2020
 • Chương 3

  314

  25.09.2020
 • Chương 4

  289

  25.09.2020
 • Chương 5

  284

  25.09.2020
 • Chương 6

  249

  25.09.2020
 • Chương 7

  222

  25.09.2020
 • Chương 8

  199

  25.09.2020
 • Chương 9

  185

  25.09.2020
 • Chương 10

  180

  25.09.2020
 • Chương 11

  155

  25.09.2020
 • Chương 12

  131

  25.09.2020
 • Chương 13

  137

  25.09.2020
 • Chương 14

  134

  25.09.2020
 • Chương 15

  125

  25.09.2020
 • Chương 16

  115

  25.09.2020
 • Chương 17

  106

  25.09.2020
 • Chương 18

  89

  25.09.2020
 • Chương 19

  81

  25.09.2020
 • Chương 20

  73

  25.09.2020
 • Chương 21

  87

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 22

  74

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 23

  67

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 24

  55

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 25

  45

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 26

  46

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 27

  38

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 28

  46

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 29

  57

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 30

  50

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 31

  43

  30.09.2020
  25 point
 • Chương 32

  37

  07.10.2020
  25 point
 • Chương 33

  35

  14.10.2020
  25 point
 • Chương 34

  29

  21.10.2020
  25 point
 • Chương 35

  30

  28.10.2020
  25 point
 • Chương 36

  30

  04.11.2020
  25 point
 • Chương 37

  29

  11.11.2020
  25 point
 • Chương 38

  34

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 39

  34

  25.11.2020
  25 point
 • Chương 40

  34

  02.12.2020
  25 point
 • Chương 41

  29

  09.12.2020
  25 point
 • Chương 42

  29

  16.12.2020
  25 point
 • Chương 43

  31

  23.12.2020
  25 point
 • Chương 44

  26

  30.12.2020
  25 point
 • Chương 45

  25

  06.01.2021
  25 point
 • Chương 46

  26

  13.01.2021
  25 point
 • Chương 47

  26

  20.01.2021
  25 point
 • Chương 48

  25

  27.01.2021
  25 point
 • Chương 49

  23

  03.02.2021
  25 point
 • Chương 50

  22

  10.02.2021
  25 point