Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 53
 • Ch.0: Prologue
  Ch.0: Prologue

  259

  17.07.2020
 • Ch.1: Phát hiện
  Ch.1: Phát hiện

  222

  17.07.2020
 • Ch.2: Yếu kém (1)
  Ch.2: Yếu kém (1)

  201

  17.07.2020
 • Ch.3: Yếu kém (2)
  Ch.3: Yếu kém (2)

  185

  17.07.2020
 • Ch.4: Yếu kém (3)
  Ch.4: Yếu kém (3)

  173

  17.07.2020
 • Ch.5: Yếu kém (4)
  Ch.5: Yếu kém (4)

  169

  17.07.2020
 • Ch.6: Yếu kém (5)
  Ch.6: Yếu kém (5)

  148

  17.07.2020
 • Ch.7: Yếu kém (6)
  Ch.7: Yếu kém (6)

  155

  17.07.2020
 • Ch.8: Dựa vào (1)
  Ch.8: Dựa vào (1)

  151

  17.07.2020
 • Ch.9: Dựa vào (2)
  Ch.9: Dựa vào (2)

  148

  17.07.2020
 • Ch.10: Dựa vào (3)
  Ch.10: Dựa vào (3)

  150

  17.07.2020
 • Ch.11: Dựa vào (4)
  Ch.11: Dựa vào (4)

  135

  17.07.2020
 • Ch.12: Dựa vào (5)
  Ch.12: Dựa vào (5)

  134

  17.07.2020
 • Ch.13: Dựa vào (6)
  Ch.13: Dựa vào (6)

  124

  17.07.2020
 • Ch.14: Bất hòa (1)
  Ch.14: Bất hòa (1)

  123

  17.07.2020
 • Ch.15: Bất hòa (2)
  Ch.15: Bất hòa (2)

  115

  17.07.2020
 • Ch.16: Bất hòa (3)
  Ch.16: Bất hòa (3)

  111

  17.07.2020
 • Ch.17: Tình bạn (1)
  Ch.17: Tình bạn (1)

  115

  17.07.2020
 • Ch.18: Tình bạn (2)
  Ch.18: Tình bạn (2)

  114

  17.07.2020
 • Ch.19: Bùng nổ (1)
  Ch.19: Bùng nổ (1)

  116

  17.07.2020
 • Ch.20: Bùng nổ (2)
  Ch.20: Bùng nổ (2)

  114

  23.07.2020
  20 point
 • Ch.21: Bùng nổ (3)
  Ch.21: Bùng nổ (3)

  111

  23.07.2020
  20 point
 • Ch.22
  Ch.22

  97

  23.07.2020
  20 point
 • Ch.23: Gặp lại
  Ch.23: Gặp lại

  96

  23.07.2020
  20 point
 • Ch.24: Xúi giục (1)
  Ch.24: Xúi giục (1)

  95

  23.07.2020
  20 point
 • Ch.25: Xúi giục (2)
  Ch.25: Xúi giục (2)

  82

  23.07.2020
  20 point
 • Ch.26: Xúi giục (3)
  Ch.26: Xúi giục (3)

  88

  25.07.2020
  20 point
 • Ch.27: Xúi giục (4)
  Ch.27: Xúi giục (4)

  75

  01.08.2020
  20 point
 • Ch.28: Quan sát (1)
  Ch.28: Quan sát (1)

  79

  08.08.2020
  20 point
 • Ch.29: Quan sát (2)
  Ch.29: Quan sát (2)

  78

  15.08.2020
  20 point
 • Ch.30: Quan sát (3)
  Ch.30: Quan sát (3)

  67

  22.08.2020
  20 point
 • Ch.31: Bước ngoặt (1)
  Ch.31: Bước ngoặt (1)

  64

  29.08.2020
  20 point
 • Ch.32: Bước ngoặt (2)
  Ch.32: Bước ngoặt (2)

  62

  05.09.2020
  20 point
 • Ch.33: Bước ngoặt (3)
  Ch.33: Bước ngoặt (3)

  63

  12.09.2020
  20 point
 • Ch.34: Bước ngoặt (4)
  Ch.34: Bước ngoặt (4)

  60

  19.09.2020
  20 point
 • Ch.35: Biến chất (1)
  Ch.35: Biến chất (1)

  60

  26.09.2020
  20 point
 • Ch.36: Biến chất (2)
  Ch.36: Biến chất (2)

  60

  03.10.2020
  20 point
 • Ch.37: Biến chất (3)
  Ch.37: Biến chất (3)

  59

  10.10.2020
  20 point
 • Ch.38: Biến chất (4)
  Ch.38: Biến chất (4)

  29

  17.10.2020
  20 coin
 • Ch.39: Biến chất (5)
  Ch.39: Biến chất (5)

  25

  24.10.2020
  20 coin
 • Ch.40: Sụp đổ (1)
  Ch.40: Sụp đổ (1)

  25

  31.10.2020
  20 coin
 • Ch.41: Sụp đổ (2)
  Ch.41: Sụp đổ (2)

  22

  07.11.2020
  20 coin
 • Ch.42: Sụp đổ (3)
  Ch.42: Sụp đổ (3)

  22

  14.11.2020
  20 coin
 • Ch.43: Sụp đổ (4)
  Ch.43: Sụp đổ (4)

  26

  21.11.2020
  20 coin
 • Ch.44: Sụp đổ (5)
  Ch.44: Sụp đổ (5)

  25

  28.11.2020
  20 coin
 • Ch.45: Thay lòng (1)
  Ch.45: Thay lòng (1)

  22

  05.12.2020
  20 coin
 • Ch.46: Thay lòng (2)
  Ch.46: Thay lòng (2)

  25

  12.12.2020
  20 coin
 • Ch.47: Thay lòng (3)
  Ch.47: Thay lòng (3)

  8

  19.12.2020
  20 coin
 • Ch.48: Thay lòng (4)
  Ch.48: Thay lòng (4)

  7

  26.12.2020
  20 coin
 • Ch.49: Thay lòng (5)
  Ch.49: Thay lòng (5)

  7

  02.01.2021
  20 coin