Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
6 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 53
 • Ch.0: Prologue
  Ch.0: Prologue

  114

  17.07.2020
 • Ch.1: Phát hiện
  Ch.1: Phát hiện

  93

  17.07.2020
 • Ch.2: Yếu kém (1)
  Ch.2: Yếu kém (1)

  85

  17.07.2020
 • Ch.3: Yếu kém (2)
  Ch.3: Yếu kém (2)

  79

  17.07.2020
 • Ch.4: Yếu kém (3)
  Ch.4: Yếu kém (3)

  75

  17.07.2020
 • Ch.5: Yếu kém (4)
  Ch.5: Yếu kém (4)

  75

  17.07.2020
 • Ch.6: Yếu kém (5)
  Ch.6: Yếu kém (5)

  63

  17.07.2020
 • Ch.7: Yếu kém (6)
  Ch.7: Yếu kém (6)

  68

  17.07.2020
 • Ch.8: Dựa vào (1)
  Ch.8: Dựa vào (1)

  71

  17.07.2020
 • Ch.9: Dựa vào (2)
  Ch.9: Dựa vào (2)

  66

  17.07.2020
 • Ch.10: Dựa vào (3)
  Ch.10: Dựa vào (3)

  69

  17.07.2020
 • Ch.11: Dựa vào (4)
  Ch.11: Dựa vào (4)

  60

  17.07.2020
 • Ch.12: Dựa vào (5)
  Ch.12: Dựa vào (5)

  57

  17.07.2020
 • Ch.13: Dựa vào (6)
  Ch.13: Dựa vào (6)

  49

  17.07.2020
 • Ch.14: Bất hòa (1)
  Ch.14: Bất hòa (1)

  48

  17.07.2020
 • Ch.15: Bất hòa (2)
  Ch.15: Bất hòa (2)

  47

  17.07.2020
 • Ch.16: Bất hòa (3)
  Ch.16: Bất hòa (3)

  43

  17.07.2020
 • Ch.17: Tình bạn (1)
  Ch.17: Tình bạn (1)

  48

  17.07.2020
 • Ch.18: Tình bạn (2)
  Ch.18: Tình bạn (2)

  47

  17.07.2020
 • Ch.19: Bùng nổ (1)
  Ch.19: Bùng nổ (1)

  51

  17.07.2020
 • Ch.20: Bùng nổ (2)
  Ch.20: Bùng nổ (2)

  44

  23.07.2020
 • Ch.21: Bùng nổ (3)
  Ch.21: Bùng nổ (3)

  44

  23.07.2020
 • Ch.22
  Ch.22

  38

  23.07.2020
 • Ch.23: Gặp lại
  Ch.23: Gặp lại

  35

  23.07.2020
 • Ch.24: Xúi giục (1)
  Ch.24: Xúi giục (1)

  31

  23.07.2020
 • Ch.25: Xúi giục (2)
  Ch.25: Xúi giục (2)

  30

  23.07.2020
 • Ch.26: Xúi giục (3)
  Ch.26: Xúi giục (3)

  33

  25.07.2020
 • Ch.27: Xúi giục (4)
  Ch.27: Xúi giục (4)

  24

  01.08.2020
 • Ch.28: Quan sát (1)
  Ch.28: Quan sát (1)

  27

  08.08.2020
 • Ch.29: Quan sát (2)
  Ch.29: Quan sát (2)

  30

  15.08.2020
 • Ch.30: Quan sát (3)
  Ch.30: Quan sát (3)

  23

  22.08.2020
  20 point
 • Ch.31: Bước ngoặt (1)
  Ch.31: Bước ngoặt (1)

  20

  29.08.2020
  20 point
 • Ch.32: Bước ngoặt (2)
  Ch.32: Bước ngoặt (2)

  18

  05.09.2020
  20 point
 • Ch.33: Bước ngoặt (3)
  Ch.33: Bước ngoặt (3)

  17

  12.09.2020
  20 point
 • Ch.34: Bước ngoặt (4)
  Ch.34: Bước ngoặt (4)

  18

  19.09.2020
  20 point
 • Ch.35: Biến chất (1)
  Ch.35: Biến chất (1)

  16

  26.09.2020
  20 point
 • Ch.36: Biến chất (2)
  Ch.36: Biến chất (2)

  18

  03.10.2020
  20 point
 • Ch.37: Biến chất (3)
  Ch.37: Biến chất (3)

  13

  10.10.2020
  20 point
 • Ch.38: Biến chất (4)
  Ch.38: Biến chất (4)

  12

  17.10.2020
  20 point
 • Ch.39: Biến chất (5)
  Ch.39: Biến chất (5)

  13

  24.10.2020
  20 point
 • Ch.40: Sụp đổ (1)
  Ch.40: Sụp đổ (1)

  14

  31.10.2020
  20 point
 • Ch.41: Sụp đổ (2)
  Ch.41: Sụp đổ (2)

  11

  07.11.2020
  20 point
 • Ch.42: Sụp đổ (3)
  Ch.42: Sụp đổ (3)

  11

  14.11.2020
  20 point
 • Ch.43: Sụp đổ (4)
  Ch.43: Sụp đổ (4)

  14

  21.11.2020
  20 point
 • Ch.44: Sụp đổ (5)
  Ch.44: Sụp đổ (5)

  13

  28.11.2020
  20 point
 • Ch.45: Thay lòng (1)
  Ch.45: Thay lòng (1)

  12

  05.12.2020
  20 point
 • Ch.46: Thay lòng (2)
  Ch.46: Thay lòng (2)

  13

  12.12.2020
  20 point
 • Ch.47: Thay lòng (3)
  Ch.47: Thay lòng (3)

  2

  19.12.2020
  20 coin
 • Ch.48: Thay lòng (4)
  Ch.48: Thay lòng (4)

  1

  26.12.2020
  20 coin
 • Ch.49: Thay lòng (5)
  Ch.49: Thay lòng (5)

  1

  02.01.2021
  20 coin
Tải ngay