Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 53
 • Ch.0: Prologue

  537

  17.07.2020
 • Ch.1: Phát hiện

  480

  17.07.2020
 • Ch.2: Yếu kém (1)

  430

  17.07.2020
 • Ch.3: Yếu kém (2)

  383

  17.07.2020
 • Ch.4: Yếu kém (3)

  360

  17.07.2020
 • Ch.5: Yếu kém (4)

  352

  17.07.2020
 • Ch.6: Yếu kém (5)

  323

  17.07.2020
 • Ch.7: Yếu kém (6)

  327

  17.07.2020
 • Ch.8: Dựa vào (1)

  312

  17.07.2020
 • Ch.9: Dựa vào (2)

  298

  17.07.2020
 • Ch.10: Dựa vào (3)

  289

  17.07.2020
 • Ch.11: Dựa vào (4)

  272

  17.07.2020
 • Ch.12: Dựa vào (5)

  254

  17.07.2020
 • Ch.13: Dựa vào (6)

  248

  17.07.2020
 • Ch.14: Bất hòa (1)

  244

  17.07.2020
 • Ch.15: Bất hòa (2)

  235

  17.07.2020
 • Ch.16: Bất hòa (3)

  228

  17.07.2020
 • Ch.17: Tình bạn (1)

  231

  17.07.2020
 • Ch.18: Tình bạn (2)

  228

  17.07.2020
 • Ch.19: Bùng nổ (1)

  223

  17.07.2020
 • Ch.20: Bùng nổ (2)

  234

  23.07.2020
  20 point
 • Ch.21: Bùng nổ (3)

  208

  23.07.2020
  20 point
 • Ch.22

  203

  23.07.2020
  20 point
 • Ch.23: Gặp lại

  201

  23.07.2020
  20 point
 • Ch.24: Xúi giục (1)

  189

  23.07.2020
  20 point
 • Ch.25: Xúi giục (2)

  181

  23.07.2020
  20 point
 • Ch.26: Xúi giục (3)

  178

  25.07.2020
  20 point
 • Ch.27: Xúi giục (4)

  159

  01.08.2020
  20 point
 • Ch.28: Quan sát (1)

  160

  08.08.2020
  20 point
 • Ch.29: Quan sát (2)

  148

  15.08.2020
  20 point
 • Ch.30: Quan sát (3)

  149

  22.08.2020
  20 point
 • Ch.31: Bước ngoặt (1)

  138

  29.08.2020
  20 point
 • Ch.32: Bước ngoặt (2)

  136

  05.09.2020
  20 point
 • Ch.33: Bước ngoặt (3)

  139

  12.09.2020
  20 point
 • Ch.34: Bước ngoặt (4)

  136

  19.09.2020
  20 point
 • Ch.35: Biến chất (1)

  130

  26.09.2020
  20 point
 • Ch.36: Biến chất (2)

  139

  03.10.2020
  20 point
 • Ch.37: Biến chất (3)

  151

  10.10.2020
  20 point
 • Ch.38: Biến chất (4)

  43

  17.10.2020
  20 coin
 • Ch.39: Biến chất (5)

  39

  24.10.2020
  20 coin
 • Ch.40: Sụp đổ (1)

  40

  31.10.2020
  20 coin
 • Ch.41: Sụp đổ (2)

  35

  07.11.2020
  20 coin
 • Ch.42: Sụp đổ (3)

  33

  14.11.2020
  20 coin
 • Ch.43: Sụp đổ (4)

  37

  21.11.2020
  20 coin
 • Ch.44: Sụp đổ (5)

  31

  28.11.2020
  20 coin
 • Ch.45: Thay lòng (1)

  30

  05.12.2020
  20 coin
 • Ch.46: Thay lòng (2)

  33

  12.12.2020
  20 coin
 • Ch.47: Thay lòng (3)

  15

  19.12.2020
  20 coin
 • Ch.48: Thay lòng (4)

  13

  26.12.2020
  20 coin
 • Ch.49: Thay lòng (5)

  14

  02.01.2021
  20 coin