Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 116
 • Ch.1: Người sống sót
  Ch.1: Người sống sót

  588

  16.07.2020
 • Ch.2: Bôn ba kiếm sống
  Ch.2: Bôn ba kiếm sống

  432

  16.07.2020
 • Ch.3: Dinh phủ Khang Hầu
  Ch.3: Dinh phủ Khang Hầu

  330

  16.07.2020
 • Ch.4: Trà trộn vào doanh trại Liệt Quốc
  Ch.4: Trà trộn vào doanh trại Liệt Quốc

  257

  16.07.2020
 • Ch.5: Nội chiến Liệt - Khương
  Ch.5: Nội chiến Liệt - Khương

  225

  16.07.2020
 • Ch.6: Công tử quyền quý
  Ch.6: Công tử quyền quý

  226

  16.07.2020
 • Ch.7: Đại nạn không chết
  Ch.7: Đại nạn không chết

  191

  16.07.2020
 • Ch.8: Huynh muội thần bí
  Ch.8: Huynh muội thần bí

  205

  16.07.2020
 • Ch.9: Tựa như cố nhân đến
  Ch.9: Tựa như cố nhân đến

  198

  16.07.2020
 • Ch.10: Oan gia ngõ hẹp
  Ch.10: Oan gia ngõ hẹp

  192

  16.07.2020
 • Ch.11: Dịch bệnh lan tràn
  Ch.11: Dịch bệnh lan tràn

  178

  17.07.2020
 • Ch.12: Hiểu lầm bộc phát
  Ch.12: Hiểu lầm bộc phát

  165

  17.07.2020
 • Ch.13: Lời nói dối lòng
  Ch.13: Lời nói dối lòng

  151

  17.07.2020
 • Ch.14: Lấy mình thử thuốc
  Ch.14: Lấy mình thử thuốc

  141

  17.07.2020
 • Ch.15: Không từ mà biệt
  Ch.15: Không từ mà biệt

  123

  17.07.2020
 • Ch.16: Chạy trời không khỏi nắng
  Ch.16: Chạy trời không khỏi nắng

  111

  17.07.2020
 • Ch.17: Hoạn nạn chi giao
  Ch.17: Hoạn nạn chi giao

  121

  17.07.2020
 • Ch.18: Không có lửa làm sao có khói
  Ch.18: Không có lửa làm sao có khói

  104

  17.07.2020
 • Ch.19: Xem kịch ở tửu lâu
  Ch.19: Xem kịch ở tửu lâu

  95

  17.07.2020
 • Ch.20: Tấm lòng cố nhân
  Ch.20: Tấm lòng cố nhân

  96

  17.07.2020
 • Ch.21: Tái sinh từ kiếp nạn
  Ch.21: Tái sinh từ kiếp nạn

  87

  17.07.2020
 • Ch.22: Lại rơi vào miệng cọp
  Ch.22: Lại rơi vào miệng cọp

  81

  17.07.2020
 • Ch.23: Hoạn nạn chi giao
  Ch.23: Hoạn nạn chi giao

  78

  17.07.2020
 • Ch.24: Mỗi người một ngả
  Ch.24: Mỗi người một ngả

  81

  17.07.2020
 • Ch.25: Làm người bên cạnh ta
  Ch.25: Làm người bên cạnh ta

  81

  17.07.2020
 • Ch.26: Dỡ bỏ phòng bị
  Ch.26: Dỡ bỏ phòng bị

  70

  17.07.2020
 • Ch.27: Đòn trí mạng
  Ch.27: Đòn trí mạng

  75

  17.07.2020
 • Ch.28: Ơn cứu mạng
  Ch.28: Ơn cứu mạng

  67

  17.07.2020
 • Ch.29: Nối lại tiền duyên
  Ch.29: Nối lại tiền duyên

  66

  17.07.2020
 • Ch.30: Không thỏa hiệp nữa
  Ch.30: Không thỏa hiệp nữa

  74

  17.07.2020
 • Ch.31: Đứt từng đoạn ruột
  Ch.31: Đứt từng đoạn ruột

  81

  17.07.2020
  25 point
 • Ch.32: Họa từ trong nhà
  Ch.32: Họa từ trong nhà

  53

  17.07.2020
  25 point
 • Ch.33: Huynh muội bất hoà
  Ch.33: Huynh muội bất hoà

  46

  17.07.2020
  25 point
 • Ch.34: Họa vô đơn chí
  Ch.34: Họa vô đơn chí

  49

  17.07.2020
  25 point
 • Ch.35: Hẻm núi Đông Lương
  Ch.35: Hẻm núi Đông Lương

  45

  17.07.2020
  25 point
 • Ch.36: Liều chết một phen
  Ch.36: Liều chết một phen

  43

  17.07.2020
  25 point
 • Ch.37: Trái tim kẻ si tình
  Ch.37: Trái tim kẻ si tình

  40

  17.07.2020
  25 point
 • Ch.38: Hoảng sợ nhưng không nguy hiểm
  Ch.38: Hoảng sợ nhưng không nguy hiểm

  41

  17.07.2020
  25 point
 • Ch.39: Sóng gió lại nổi lên
  Ch.39: Sóng gió lại nổi lên

  42

  17.07.2020
  25 point
 • Ch.40: Trốn chạy
  Ch.40: Trốn chạy

  42

  17.07.2020
  25 point
 • Ch.41: Đừng lạc mất, đừng lãng quên
  Ch.41: Đừng lạc mất, đừng lãng quên

  40

  23.07.2020
  25 point
 • Ch.42: Lòng đầy khúc mắc
  Ch.42: Lòng đầy khúc mắc

  40

  30.07.2020
  25 point
 • Ch.43: Ở lại bên ta
  Ch.43: Ở lại bên ta

  43

  31.07.2020
  25 point
 • Ch.44: Thiếu nữ thần bí
  Ch.44: Thiếu nữ thần bí

  34

  31.07.2020
  25 point
 • Ch.45: Ơn cứu mạng
  Ch.45: Ơn cứu mạng

  42

  01.08.2020
  25 point
 • Ch.46: Cùng học tiếng mèo kêu?
  Ch.46: Cùng học tiếng mèo kêu?

  40

  01.08.2020
  25 point
 • Ch.47: Nhẫn tâm chối từ
  Ch.47: Nhẫn tâm chối từ

  33

  02.08.2020
  25 point
 • Ch.48: Vị khách không mời
  Ch.48: Vị khách không mời

  35

  02.08.2020
  25 point
 • Ch.49: Tình địch giao đấu
  Ch.49: Tình địch giao đấu

  32

  03.08.2020
  25 point
 • Ch.50: Mở cửa trái tim
  Ch.50: Mở cửa trái tim

  32

  03.08.2020
  25 point
Tải ngay