Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua 🌟EVENT🌟HOÀN COIN TRUYỆN HẾT
Số chương hiện tại: 81
 • Chương 1: Bi của bọn em cũng quý lắm đó!
  Chương 1: Bi của bọn em cũng quý lắm đó!

  2.234

  10.07.2020
 • Chương 2: Theo bản năng
  Chương 2: Theo bản năng

  1.834

  10.07.2020
 • Chương 3: Mỹ nhân tập kích
  Chương 3: Mỹ nhân tập kích

  1.660

  10.07.2020
 • Chương 4: Sống chung
  Chương 4: Sống chung

  1.571

  10.07.2020
 • Chương 5: Sống tốt không?
  Chương 5: Sống tốt không?

  1.497

  10.07.2020
 • Chương 6: Trò chơi trốn tìm
  Chương 6: Trò chơi trốn tìm

  1.468

  10.07.2020
 • Chương 7: Bài học đầu tiên
  Chương 7: Bài học đầu tiên

  1.492

  10.07.2020
 • Chương 8: Tức giận
  Chương 8: Tức giận

  1.390

  10.07.2020
 • Chương 9: Thích "người lớn"
  Chương 9: Thích "người lớn"

  1.288

  10.07.2020
 • Chương 10: Vị khách đáng ngờ
  Chương 10: Vị khách đáng ngờ

  1.184

  10.07.2020
 • Chương 11: Lãnh địa của người thú
  Chương 11: Lãnh địa của người thú

  1.065

  10.07.2020
 • Chương 12: Vị khách bất ngờ
  Chương 12: Vị khách bất ngờ

  1.016

  10.07.2020
 • Chương 13: (Việc) quan trọng!
  Chương 13: (Việc) quan trọng!

  1.032

  10.07.2020
 • Chương 14: Phương pháp đặc biệt
  Chương 14: Phương pháp đặc biệt

  1.014

  10.07.2020
 • Chương 15: Mục đích khác
  Chương 15: Mục đích khác

  940

  10.07.2020
 • Chương 16: Nghi ngờ
  Chương 16: Nghi ngờ

  865

  10.07.2020
 • Chương 17: Có yêu không?
  Chương 17: Có yêu không?

  924

  10.07.2020
 • Chương 18: Chắc chắn!
  Chương 18: Chắc chắn!

  837

  10.07.2020
 • Chương 19: Hết chuyện này lại đến chuyện khác!
  Chương 19: Hết chuyện này lại đến chuyện khác!

  822

  10.07.2020
 • Chương 20: Anh có thích không?
  Chương 20: Anh có thích không?

  805

  10.07.2020
 • Chương 21: Vẹt
  Chương 21: Vẹt

  782

  10.07.2020
 • Chương 22: Điên mất thôi!
  Chương 22: Điên mất thôi!

  770

  10.07.2020
 • Chương 23: Hiểu lầm
  Chương 23: Hiểu lầm

  761

  10.07.2020
 • Chương 24: Nói chuyện
  Chương 24: Nói chuyện

  716

  10.07.2020
 • Chương 25: Tôi không đùa
  Chương 25: Tôi không đùa

  665

  10.07.2020
 • Chương 26: Bất ngờ
  Chương 26: Bất ngờ

  660

  16.07.2020
 • Chương 27: Chuyện gì đây!
  Chương 27: Chuyện gì đây!

  652

  17.07.2020
 • Chương 28: Bọn em lo lắm đấy!
  Chương 28: Bọn em lo lắm đấy!

  722

  23.07.2020
 • Chương 29: Tỉnh lại đi!
  Chương 29: Tỉnh lại đi!

  639

  24.07.2020
 • Chương 30: Bị phát hiện!
  Chương 30: Bị phát hiện!

  612

  30.07.2020
 • Chương 31: Đáng yêu là được rồi!
  Chương 31: Đáng yêu là được rồi!

  638

  31.07.2020
  20 point
 • Chương 32: Bất ngờ!
  Chương 32: Bất ngờ!

  580

  06.08.2020
  20 point
 • Chương 33: Nhớ!
  Chương 33: Nhớ!

  642

  07.08.2020
  20 point
 • Chương 34: Bị thương
  Chương 34: Bị thương

  616

  13.08.2020
  20 point
 • Chương 35: Kí ức
  Chương 35: Kí ức

  563

  14.08.2020
  20 point
 • Chương 36: Mất mặt!
  Chương 36: Mất mặt!

  611

  20.08.2020
  20 point
 • Chương 37: Cảm thấy bất an
  Chương 37: Cảm thấy bất an

  524

  21.08.2020
  20 point
 • Chương 38: Cái gì cơ?
  Chương 38: Cái gì cơ?

  483

  27.08.2020
  20 point
 • Chương 39: Chuyện cũ
  Chương 39: Chuyện cũ

  533

  28.08.2020
  20 point
 • Chương 40: Ở đây hả?
  Chương 40: Ở đây hả?

  459

  03.09.2020
  20 point
 • Chương 41: Không đề phòng
  Chương 41: Không đề phòng

  439

  04.09.2020
  20 point
 • Chương 42: Hiểu lầm liên tiếp
  Chương 42: Hiểu lầm liên tiếp

  401

  10.09.2020
  20 point
 • Chương 43: Cuối cùng cũng gặp lại
  Chương 43: Cuối cùng cũng gặp lại

  380

  11.09.2020
  20 point
 • Chương 44: Thay đổi
  Chương 44: Thay đổi

  374

  10.09.2020
  20 point
 • Chương 45: Bắt đầu lại nhé!
  Chương 45: Bắt đầu lại nhé!

  375

  13.09.2020
  20 point
 • Chương 46: Lo lắng
  Chương 46: Lo lắng

  385

  14.09.2020
  20 point
 • Chương 47: Theo ý anh
  Chương 47: Theo ý anh

  352

  15.09.2020
  20 point
 • Chương 48: Suy nghĩ của mỗi người
  Chương 48: Suy nghĩ của mỗi người

  338

  16.09.2020
  20 point
 • Chương 49: May mắn
  Chương 49: May mắn

  327

  17.09.2020
  20 point
 • Chương 50
  Chương 50

  310

  18.09.2020
  20 point