Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
6 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 73
 • Ch.1: Ghost Stocker
  Ch.1: Ghost Stocker

  105

  17.07.2020
 • Ch.2: Thế giới cậu ta trông thấy
  Ch.2: Thế giới cậu ta trông thấy

  78

  17.07.2020
 • Ch.3: Dải băng đỏ
  Ch.3: Dải băng đỏ

  64

  17.07.2020
 • Ch.4: Tin đồn về hai người
  Ch.4: Tin đồn về hai người

  61

  17.07.2020
 • Ch.5: Tin đồn về cầu Kotsuki
  Ch.5: Tin đồn về cầu Kotsuki

  51

  17.07.2020
 • Ch.6: Hồn ma trong tin đồn
  Ch.6: Hồn ma trong tin đồn

  53

  17.07.2020
 • Ch.7: Tin đồn tiếp diễn
  Ch.7: Tin đồn tiếp diễn

  54

  17.07.2020
 • Ch.8: Tiệc trà của các Ghost
  Ch.8: Tiệc trà của các Ghost

  43

  17.07.2020
 • Ch.9: Tiệc trà của các Ghost (2)
  Ch.9: Tiệc trà của các Ghost (2)

  45

  17.07.2020
 • Ch.10: Cô gái yếu đuối
  Ch.10: Cô gái yếu đuối

  51

  17.07.2020
 • Ch.11: Giá trị quan
  Ch.11: Giá trị quan

  50

  17.07.2020
 • Ch.12: Ngày giỗ
  Ch.12: Ngày giỗ

  55

  17.07.2020
 • Ch.13: Tiếng lòng của anh ấy?
  Ch.13: Tiếng lòng của anh ấy?

  46

  17.07.2020
 • Ch.14: Thực thể hóa
  Ch.14: Thực thể hóa

  45

  17.07.2020
 • Ch.15: Silver Cord
  Ch.15: Silver Cord

  49

  17.07.2020
 • Ch.16: Tiếng lòng của anh ấy
  Ch.16: Tiếng lòng của anh ấy

  47

  17.07.2020
  20 point
 • Ch.17: San sẻ cơn đau
  Ch.17: San sẻ cơn đau

  47

  17.07.2020
  20 point
 • Ch.18: Modoki
  Ch.18: Modoki

  46

  17.07.2020
  20 point
 • Ch.19: Khổ chiến
  Ch.19: Khổ chiến

  40

  17.07.2020
  20 point
 • Ch.19.5: Giới thiệu nhân vật
  Ch.19.5: Giới thiệu nhân vật

  36

  17.07.2020
 • Ch.20: Phát hỏa
  Ch.20: Phát hỏa

  44

  23.07.2020
  20 point
 • Ch.21: Giới hạn
  Ch.21: Giới hạn

  43

  23.07.2020
  20 point
 • Ch.22: Lựa chọn
  Ch.22: Lựa chọn

  35

  23.07.2020
  20 point
 • Ch.23: Nút rối
  Ch.23: Nút rối

  38

  23.07.2020
  20 point
 • Ch.24: Bạn
  Ch.24: Bạn

  36

  23.07.2020
  20 point
 • Ch.25: Giáo viên hướng dẫn
  Ch.25: Giáo viên hướng dẫn

  36

  23.07.2020
  20 point
 • Ch.26: Từ chối
  Ch.26: Từ chối

  38

  26.07.2020
  20 point
 • Ch.27: Quan hệ giữa hai người
  Ch.27: Quan hệ giữa hai người

  33

  02.08.2020
  20 point
 • Ch.28: Hoài nghi
  Ch.28: Hoài nghi

  33

  09.08.2020
  20 point
 • Ch.29: Cảm nghĩ
  Ch.29: Cảm nghĩ

  29

  16.08.2020
  20 point
 • Ch.30: Đi lạc
  Ch.30: Đi lạc

  31

  23.08.2020
  20 point
 • Ch.31: Tìm thấy rồi
  Ch.31: Tìm thấy rồi

  26

  30.08.2020
  20 point
 • Ch.32: Mưa
  Ch.32: Mưa

  27

  06.09.2020
  20 point
 • Ch.33: Ổn?
  Ch.33: Ổn?

  27

  13.09.2020
  20 point
 • Ch.34: Đồ đánh rơi
  Ch.34: Đồ đánh rơi

  23

  20.09.2020
  20 point
 • Ch.35: Đồ nhặt được
  Ch.35: Đồ nhặt được

  24

  27.09.2020
  20 point
 • Ch.36: Thu hồi
  Ch.36: Thu hồi

  23

  04.10.2020
  20 point
 • Ch.37: Để ý
  Ch.37: Để ý

  23

  11.10.2020
  20 point
 • Ch.38: Ai là người cản trở?
  Ch.38: Ai là người cản trở?

  18

  18.10.2020
  20 point
 • Ch.39: Tính hiếu kì rực rỡ
  Ch.39: Tính hiếu kì rực rỡ

  21

  25.10.2020
  20 point
 • Ch.40: Đòn chí mạng
  Ch.40: Đòn chí mạng

  18

  01.11.2020
  20 point
 • Ch.41: Làm sao thả về dễ dàng được
  Ch.41: Làm sao thả về dễ dàng được

  17

  08.11.2020
  20 point
 • Ch.42: Giả bộ tới cùng
  Ch.42: Giả bộ tới cùng

  19

  15.11.2020
  20 point
 • Ch.43: Cảm xúc của Ryoko
  Ch.43: Cảm xúc của Ryoko

  17

  22.11.2020
  20 point
 • Ch.44: Thực thể hóa nỗi sợ
  Ch.44: Thực thể hóa nỗi sợ

  19

  29.11.2020
  20 point
 • Ch.45: Tìm kiếm kí ức
  Ch.45: Tìm kiếm kí ức

  17

  06.12.2020
  20 point
 • Ch.46: Cơ hội phản công
  Ch.46: Cơ hội phản công

  19

  13.12.2020
  20 point
 • Ch.47: Đến phút cuối cùng
  Ch.47: Đến phút cuối cùng

  20

  20.12.2020
  20 point
 • Ch.48: Hai bàn tay ma
  Ch.48: Hai bàn tay ma

  18

  27.12.2020
  20 point
 • Ch.49: Cái bóng đeo đuổi
  Ch.49: Cái bóng đeo đuổi

  17

  03.01.2021
  20 point