Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
6 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000++ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 58
 • Ch.1: Ghost Stocker
  Ch.1: Ghost Stocker

  46

  17.07.2020
 • Ch.2: Thế giới cậu ta trông thấy
  Ch.2: Thế giới cậu ta trông thấy

  32

  17.07.2020
 • Ch.3: Dải băng đỏ
  Ch.3: Dải băng đỏ

  23

  17.07.2020
 • Ch.4: Tin đồn về hai người
  Ch.4: Tin đồn về hai người

  23

  17.07.2020
 • Ch.5: Tin đồn về cầu Kotsuki
  Ch.5: Tin đồn về cầu Kotsuki

  21

  17.07.2020
 • Ch.6: Hồn ma trong tin đồn
  Ch.6: Hồn ma trong tin đồn

  23

  17.07.2020
 • Ch.7: Tin đồn tiếp diễn
  Ch.7: Tin đồn tiếp diễn

  24

  17.07.2020
 • Ch.8: Tiệc trà của các Ghost
  Ch.8: Tiệc trà của các Ghost

  18

  17.07.2020
 • Ch.9: Tiệc trà của các Ghost (2)
  Ch.9: Tiệc trà của các Ghost (2)

  16

  17.07.2020
 • Ch.10: Cô gái yếu đuối
  Ch.10: Cô gái yếu đuối

  25

  17.07.2020
 • Ch.11: Giá trị quan
  Ch.11: Giá trị quan

  20

  17.07.2020
 • Ch.12: Ngày giỗ
  Ch.12: Ngày giỗ

  26

  17.07.2020
 • Ch.13: Tiếng lòng của anh ấy?
  Ch.13: Tiếng lòng của anh ấy?

  20

  17.07.2020
 • Ch.14: Thực thể hóa
  Ch.14: Thực thể hóa

  21

  17.07.2020
 • Ch.15: Silver Cord
  Ch.15: Silver Cord

  21

  17.07.2020
 • Ch.16: Tiếng lòng của anh ấy
  Ch.16: Tiếng lòng của anh ấy

  20

  17.07.2020
  20 point
 • Ch.17: San sẻ cơn đau
  Ch.17: San sẻ cơn đau

  21

  17.07.2020
  20 point
 • Ch.18: Modoki
  Ch.18: Modoki

  18

  17.07.2020
  20 point
 • Ch.19: Khổ chiến
  Ch.19: Khổ chiến

  16

  17.07.2020
  20 point
 • Ch.19.5: Giới thiệu nhân vật
  Ch.19.5: Giới thiệu nhân vật

  12

  17.07.2020
 • Ch.20: Phát hỏa
  Ch.20: Phát hỏa

  19

  23.07.2020
  20 point
 • Ch.21: Giới hạn
  Ch.21: Giới hạn

  19

  23.07.2020
  20 point
 • Ch.22: Lựa chọn
  Ch.22: Lựa chọn

  17

  23.07.2020
  20 point
 • Ch.23: Nút rối
  Ch.23: Nút rối

  16

  23.07.2020
  20 point
 • Ch.24: Bạn
  Ch.24: Bạn

  15

  23.07.2020
  20 point
 • Ch.25: Giáo viên hướng dẫn
  Ch.25: Giáo viên hướng dẫn

  16

  23.07.2020
  20 point
 • Ch.26: Từ chối
  Ch.26: Từ chối

  15

  26.07.2020
  20 point
 • Ch.27: Quan hệ giữa hai người
  Ch.27: Quan hệ giữa hai người

  15

  02.08.2020
  20 point
 • Ch.28: Hoài nghi
  Ch.28: Hoài nghi

  14

  09.08.2020
  20 point
 • Ch.29: Cảm nghĩ
  Ch.29: Cảm nghĩ

  15

  16.08.2020
  20 point
 • Ch.30: Đi lạc
  Ch.30: Đi lạc

  13

  23.08.2020
  20 point
 • Ch.31: Tìm thấy rồi
  Ch.31: Tìm thấy rồi

  10

  30.08.2020
  20 point
 • Ch.32: Mưa
  Ch.32: Mưa

  9

  06.09.2020
  20 point
 • Ch.33: Ổn?
  Ch.33: Ổn?

  9

  13.09.2020
  20 point
 • Ch.34: Đồ đánh rơi
  Ch.34: Đồ đánh rơi

  8

  20.09.2020
  20 point
 • Ch.35: Đồ nhặt được
  Ch.35: Đồ nhặt được

  7

  27.09.2020
  20 point
 • Ch.36: Thu hồi
  Ch.36: Thu hồi

  7

  04.10.2020
  20 point
 • Ch.37: Để ý
  Ch.37: Để ý

  6

  11.10.2020
  20 point
 • Ch.38: Ai là người cản trở?
  Ch.38: Ai là người cản trở?

  5

  18.10.2020
  20 point
 • Ch.39: Tính hiếu kì rực rỡ
  Ch.39: Tính hiếu kì rực rỡ

  4

  25.10.2020
  20 point
 • Ch.40: Đòn chí mạng
  Ch.40: Đòn chí mạng

  4

  01.11.2020
  20 point
 • Ch.41: Làm sao thả về dễ dàng được
  Ch.41: Làm sao thả về dễ dàng được

  3

  08.11.2020
  20 point
 • Ch.42: Giả bộ tới cùng
  Ch.42: Giả bộ tới cùng

  2

  15.11.2020
  20 point
 • Ch.43: Cảm xúc của Ryoko
  Ch.43: Cảm xúc của Ryoko

  3

  22.11.2020
  20 point
 • Ch.44: Thực thể hóa nỗi sợ
  Ch.44: Thực thể hóa nỗi sợ

  3

  29.11.2020
  20 point
 • Ch.45: Tìm kiếm kí ức
  Ch.45: Tìm kiếm kí ức

  2

  06.12.2020
  20 point
 • Ch.46: Cơ hội phản công
  Ch.46: Cơ hội phản công

  1

  13.12.2020
  20 point
 • Ch.47: Đến phút cuối cùng
  Ch.47: Đến phút cuối cùng

  2

  20.12.2020
  20 point
 • Ch.48: Hai bàn tay ma
  Ch.48: Hai bàn tay ma

  1

  27.12.2020
  20 point
 • Ch.49: Cái bóng đeo đuổi
  Ch.49: Cái bóng đeo đuổi

  2

  03.01.2021
  20 point
Tải ngay