Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 12
 • Chương 1

  1.174

  15.01.2022
 • Chương 2

  990

  15.01.2022
 • Chương 3

  941

  15.01.2022
 • Chương 4

  1.005

  15.01.2022
 • Chương 5

  902

  15.01.2022
 • Chương 6

  677

  15.01.2022
 • Chương 7

  297

  15.01.2022
 • Chương 8

  9

  15.01.2022
  25 coin
 • Chương 9

  11

  15.01.2022
  25 coin
 • Chương 10

  8

  15.01.2022
  25 coin
 • Chương 11

  8

  19.01.2022
  25 coin
 • Chương 12

  10

  26.01.2022
  25 coin