Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 18
 • Ch.1: Biến dạng
  Ch.1: Biến dạng

  178

  09.04.2020
 • Ch.2: Rạn nứt
  Ch.2: Rạn nứt

  152

  09.04.2020
 • Ch.3: Sự cố
  Ch.3: Sự cố

  156

  09.04.2020
 • Ch.4: Điềm báo
  Ch.4: Điềm báo

  147

  09.04.2020
 • Ch.5: Sa ngã
  Ch.5: Sa ngã

  154

  09.04.2020
 • Ch.6: Khởi đầu
  Ch.6: Khởi đầu

  157

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.7: Mất phương hướng
  Ch.7: Mất phương hướng

  147

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.8: Bất ổn
  Ch.8: Bất ổn

  122

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.9: Bồn chồn
  Ch.9: Bồn chồn

  115

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.10: Nghi ngờ
  Ch.10: Nghi ngờ

  98

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.11: Phán quyết
  Ch.11: Phán quyết

  75

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.12: Nguy kịch
  Ch.12: Nguy kịch

  70

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.13: Tái nhợt
  Ch.13: Tái nhợt

  79

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.14: Phá vỡ bế tắc
  Ch.14: Phá vỡ bế tắc

  40

  09.04.2020
  20 coin
 • Ch.15: Ánh sáng
  Ch.15: Ánh sáng

  31

  09.04.2020
  20 coin
 • Ch.16: Thư giãn
  Ch.16: Thư giãn

  23

  09.04.2020
  20 coin
 • Ch.17: Sa ngã
  Ch.17: Sa ngã

  19

  09.04.2020
  20 coin
 • Ch.cuối: Kết thúc của khởi đầu
  Ch.cuối: Kết thúc của khởi đầu

  31

  09.04.2020
  20 coin
Tải ngay