Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 21
 • Chương 1

  645

  15.01.2022
 • Chương 2

  507

  15.01.2022
 • Chương 3

  460

  15.01.2022
 • Chương 4

  397

  15.01.2022
 • Chương 5

  392

  15.01.2022
 • Chương 6

  483

  15.01.2022
 • Chương 7

  363

  15.01.2022
 • Chương 8

  309

  15.01.2022
 • Chương 9

  240

  15.01.2022
 • Chương 10

  218

  15.01.2022
 • Chương 11

  194

  15.01.2022
 • Chương 12

  164

  15.01.2022
 • Chương 13

  149

  15.01.2022
 • Chương 14

  160

  15.01.2022
 • Chương 15

  203

  15.01.2022
 • Chương 16

  93

  15.01.2022
 • Chương 17

  0

  15.01.2022
  25 coin
 • Chương 18

  3

  15.01.2022
  25 coin
 • Chương 19

  5

  15.01.2022
  25 coin
 • Chương 20

  5

  15.01.2022
  25 coin
 • Chương 21

  1

  23.01.2022
  25 coin