Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 80
 • 1ml: Không muốn làm trai tơ!
  1ml: Không muốn làm trai tơ!

  937

  03.07.2020
 • 2ml: Tôi muốn trở nên "thu hút"
  2ml: Tôi muốn trở nên "thu hút"

  810

  03.07.2020
 • 3ml: Pha bế công chúa đầu tiên trong đời.
  3ml: Pha bế công chúa đầu tiên trong đời.

  781

  03.07.2020
 • 4ml: Biến thái thơm
  4ml: Biến thái thơm

  745

  03.07.2020
 • 5ml: Quy luật vũ trụ bị xáo trộn!
  5ml: Quy luật vũ trụ bị xáo trộn!

  672

  03.07.2020
 • 6ml: Easy Mode
  6ml: Easy Mode

  631

  03.07.2020
 • 7ml: Hố đen biến dạng
  7ml: Hố đen biến dạng

  626

  03.07.2020
 • 8ml: Làm người của tôi đi!
  8ml: Làm người của tôi đi!

  649

  03.07.2020
 • 9ml: Trước khi còn zin!?
  9ml: Trước khi còn zin!?

  726

  03.07.2020
 • 10ml: Đừng đụng đến anh ấy!
  10ml: Đừng đụng đến anh ấy!

  705

  03.07.2020
 • 11ml: Đám tinh vân hắc ám trên cao
  11ml: Đám tinh vân hắc ám trên cao

  704

  03.07.2020
 • 12ml: Trọng lực sụp đổ
  12ml: Trọng lực sụp đổ

  666

  03.07.2020
 • 13ml: Hiệu ứng Doppler
  13ml: Hiệu ứng Doppler

  599

  03.07.2020
 • 14ml: Ác mộng mê hồn trận
  14ml: Ác mộng mê hồn trận

  569

  03.07.2020
 • 15ml: Ưu thế của dục vọng
  15ml: Ưu thế của dục vọng

  579

  03.07.2020
 • 16ml: Viên tình đầu
  16ml: Viên tình đầu

  666

  03.07.2020
 • 17ml: Nghiền nát
  17ml: Nghiền nát

  574

  03.07.2020
 • 18ml: Sao rơi
  18ml: Sao rơi

  571

  03.07.2020
 • 19ml: Hố Đen không phải tôi
  19ml: Hố Đen không phải tôi

  597

  03.07.2020
 • 20ml: Sân khấu thứ nhất
  20ml: Sân khấu thứ nhất

  582

  03.07.2020
 • 21ml: Oribe Makoto 1st Stage ClearBonus - 001
  21ml: Oribe Makoto 1st Stage ClearBonus - 001

  525

  03.07.2020
  20 point
 • 22ml: Oribe Makoto 1st Stage ClearBonus - 002
  22ml: Oribe Makoto 1st Stage ClearBonus - 002

  579

  03.07.2020
  20 point
 • 23ml: Oribe Makoto 1st Stage ClearBonus - 003
  23ml: Oribe Makoto 1st Stage ClearBonus - 003

  834

  03.07.2020
  20 point
 • 24ml: Oribe Makoto 1st Stage ClearBonus - 004
  24ml: Oribe Makoto 1st Stage ClearBonus - 004

  832

  03.07.2020
  20 point
 • 25ml: Log report - 001
  25ml: Log report - 001

  478

  03.07.2020
  20 point
 • 26ml: Log report - 002
  26ml: Log report - 002

  435

  03.07.2020
  20 point
 • 27ml: Log report - 003
  27ml: Log report - 003

  404

  03.07.2020
  20 point
 • 28ml: Log report - 004
  28ml: Log report - 004

  438

  03.07.2020
  20 point
 • 29ml: Log report - 005
  29ml: Log report - 005

  425

  03.07.2020
  20 point
 • 30ml: Chòm Albireo sôi trào - 001
  30ml: Chòm Albireo sôi trào - 001

  482

  03.07.2020
  20 point
 • 31ml: Chòm Albireo sôi trào - 002
  31ml: Chòm Albireo sôi trào - 002

  446

  10.07.2020
  20 point
 • 32ml: Chòm Albireo sôi trào - 003
  32ml: Chòm Albireo sôi trào - 003

  505

  17.07.2020
  20 point
 • 33ml: Chòm Albireo sôi trào - 004
  33ml: Chòm Albireo sôi trào - 004

  482

  24.07.2020
  20 point
 • 34ml: Supernova của tôi
  34ml: Supernova của tôi

  325

  31.07.2020
  20 point
 • 35ml: Sao lùn nâu ban mai
  35ml: Sao lùn nâu ban mai

  303

  07.08.2020
  20 point
 • 36ml: Hoạt chất Doxazosin mesylate ngập nước
  36ml: Hoạt chất Doxazosin mesylate ngập nước

  312

  14.08.2020
  20 point
 • 37ml: Vùng Cassini
  37ml: Vùng Cassini

  364

  21.08.2020
  20 point
 • 38ml: Đám tinh vân hắc ám trên cao (mặt sau)
  38ml: Đám tinh vân hắc ám trên cao (mặt sau)

  285

  28.08.2020
  20 point
 • 39ml: Hiệu ứng Doppler (mặt sau)
  39ml: Hiệu ứng Doppler (mặt sau)

  241

  04.09.2020
  20 point
 • 40ml: Ác mộng mê hồn trận (mặt sau)
  40ml: Ác mộng mê hồn trận (mặt sau)

  275

  11.09.2020
  20 point
 • 41ml: Shutdown
  41ml: Shutdown

  302

  18.09.2020
  20 point
 • 42ml: Tiêu mòn vô hình
  42ml: Tiêu mòn vô hình

  248

  25.09.2020
  20 point
 • 43ml: Ưu thế của dục vọng (mặt sau)
  43ml: Ưu thế của dục vọng (mặt sau)

  295

  02.10.2020
  20 point
 • 44ml: Đường tinh luyện trên Aldebaran
  44ml: Đường tinh luyện trên Aldebaran

  234

  09.10.2020
  20 point
 • 45ml: Một viên ngôi sao
  45ml: Một viên ngôi sao

  225

  16.10.2020
  20 point
 • 46ml: Phương án Song Tử
  46ml: Phương án Song Tử

  220

  23.10.2020
  20 point
 • 47ml: Thấu kính tiêu sắc mù quáng
  47ml: Thấu kính tiêu sắc mù quáng

  238

  30.10.2020
  20 point
 • 48ml: Sao Regulus khuyết
  48ml: Sao Regulus khuyết

  242

  06.11.2020
  20 point
 • 49ml: Sao rơi (mặt sau)
  49ml: Sao rơi (mặt sau)

  232

  13.11.2020
  20 point
 • 50ml: Hố Đen không phải tôi
  50ml: Hố Đen không phải tôi

  218

  20.11.2020
  20 point