Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 37
 • Ch.1: Người hàng xóm
  Ch.1: Người hàng xóm

  132

  03.07.2020
 • Ch.2: Bí mật
  Ch.2: Bí mật

  103

  03.07.2020
 • Ch.3: Thân phận thật sự
  Ch.3: Thân phận thật sự

  102

  03.07.2020
 • Ch. 4: Gọi thẳng tên
  Ch. 4: Gọi thẳng tên

  83

  03.07.2020
 • Ch.5: Anh hùng
  Ch.5: Anh hùng

  85

  03.07.2020
 • Ch.6: Ngoéo tay
  Ch.6: Ngoéo tay

  78

  03.07.2020
 • Ch.7: Ảnh hưởng
  Ch.7: Ảnh hưởng

  68

  03.07.2020
 • Ch.8: Ngôi sao xanh
  Ch.8: Ngôi sao xanh

  73

  03.07.2020
 • Ch.9: Ác ý
  Ch.9: Ác ý

  64

  03.07.2020
 • Ch.10: Khoảng cách
  Ch.10: Khoảng cách

  66

  03.07.2020
 • Ch.11: Anh là hoa hướng dương (1)
  Ch.11: Anh là hoa hướng dương (1)

  60

  03.07.2020
 • Ch.12: Em là hoa hướng dương (2)
  Ch.12: Em là hoa hướng dương (2)

  60

  03.07.2020
 • Ch.13: Thay đổi
  Ch.13: Thay đổi

  49

  03.07.2020
 • Ch.14: Tôi rất ghét cậu
  Ch.14: Tôi rất ghét cậu

  45

  03.07.2020
 • Ch.15: Âm ỉ
  Ch.15: Âm ỉ

  43

  03.07.2020
 • Ch.16: Dự cảm
  Ch.16: Dự cảm

  40

  03.07.2020
 • Ch.17: Đây là tội ác của tôi
  Ch.17: Đây là tội ác của tôi

  36

  03.07.2020
 • Ch.18: Nếu là mơ thì hãy kết thúc tại đây
  Ch.18: Nếu là mơ thì hãy kết thúc tại đây

  38

  03.07.2020
 • Ch.19: Người thương
  Ch.19: Người thương

  33

  03.07.2020
 • Ch.20: Giải đáp
  Ch.20: Giải đáp

  36

  03.07.2020
 • Ch.21: Ta muốn bảo vệ em
  Ch.21: Ta muốn bảo vệ em

  27

  03.07.2020
  20 point
 • Ch.22: Chim non
  Ch.22: Chim non

  30

  03.07.2020
  20 point
 • Ch.23: Ý nghĩa của hoa hồng đá
  Ch.23: Ý nghĩa của hoa hồng đá

  31

  03.07.2020
  20 point
 • Ch.24: Cứ thù hận đi
  Ch.24: Cứ thù hận đi

  27

  03.07.2020
  20 point
 • Ch.25: Đồng minh?
  Ch.25: Đồng minh?

  29

  03.07.2020
  20 point
 • Ch.26: Tin tui đi
  Ch.26: Tin tui đi

  25

  03.07.2020
  20 point
 • Ch.27: Trao linh hồn cho ác ma
  Ch.27: Trao linh hồn cho ác ma

  24

  03.07.2020
  20 point
 • Ch.28: Khế ước
  Ch.28: Khế ước

  26

  03.07.2020
  20 point
 • Ch.29: Thiên thần sa ngã
  Ch.29: Thiên thần sa ngã

  23

  03.07.2020
  20 point
 • Ch.30: Nắm tay tớ đi
  Ch.30: Nắm tay tớ đi

  23

  03.07.2020
  20 point
 • Ch.31: Xung đột
  Ch.31: Xung đột

  20

  09.07.2020
  20 point
 • Ch.32: Chỉ có tiến về phía trước
  Ch.32: Chỉ có tiến về phía trước

  19

  16.07.2020
  20 point
 • Ch.33: Cắt đứt vận mệnh
  Ch.33: Cắt đứt vận mệnh

  8

  23.07.2020
  20 coin
 • Ch.34: Đó là nguyện vọng của anh
  Ch.34: Đó là nguyện vọng của anh

  7

  30.07.2020
  20 coin
 • Ch.35: Cứu viện
  Ch.35: Cứu viện

  7

  06.08.2020
  20 coin
 • Ch.36: Kết cục
  Ch.36: Kết cục

  8

  13.08.2020
  20 coin
 • Ch.cuối: Xin chào
  Ch.cuối: Xin chào

  11

  20.08.2020
  20 coin
Tải ngay