Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] ĐỢI 1 TIẾNG LÀ FREE
Số chương hiện tại: 123
 • Chương 1
  Chương 1

  371

  03.07.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  238

  03.07.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  204

  03.07.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  178

  03.07.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  150

  03.07.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  114

  03.07.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  97

  03.07.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  94

  03.07.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  81

  03.07.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  82

  03.07.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  74

  03.07.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  64

  03.07.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  72

  03.07.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  64

  03.07.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  60

  03.07.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  58

  03.07.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  54

  03.07.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  50

  03.07.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  51

  03.07.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  49

  03.07.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  42

  07.07.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  43

  08.07.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  37

  14.07.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  37

  15.07.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  37

  18.07.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  36

  19.07.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  34

  20.07.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  34

  21.07.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  32

  22.07.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  34

  23.07.2020
 • Chương 31
  Chương 31

  38

  24.07.2020
 • Chương 32
  Chương 32

  33

  25.07.2020
 • Chương 33
  Chương 33

  31

  26.07.2020
 • Chương 34
  Chương 34

  29

  27.07.2020
 • Chương 35
  Chương 35

  28

  28.07.2020
 • Chương 36
  Chương 36

  30

  29.07.2020
 • Chương 37
  Chương 37

  29

  30.07.2020
 • Chương 38
  Chương 38

  29

  31.07.2020
 • Chương 39
  Chương 39

  26

  01.08.2020
 • Chương 40
  Chương 40

  28

  02.08.2020
 • Chương 41
  Chương 41

  29

  03.08.2020
  20 point
 • Chương 42
  Chương 42

  21

  04.08.2020
  20 point
 • Chương 43
  Chương 43

  19

  05.08.2020
  20 point
 • Chương 44
  Chương 44

  17

  06.08.2020
  20 point
 • Chương 45
  Chương 45

  15

  07.08.2020
  20 point
 • Chương 46
  Chương 46

  17

  08.08.2020
  20 point
 • Chương 47
  Chương 47

  19

  09.08.2020
  20 point
 • Chương 48
  Chương 48

  15

  10.08.2020
  20 point
 • Chương 49
  Chương 49

  14

  11.08.2020
  20 point
 • Chương 50
  Chương 50

  13

  12.08.2020
  20 point