Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 147
 • Chương 1

  603

  03.07.2020
 • Chương 2

  426

  03.07.2020
 • Chương 3

  361

  03.07.2020
 • Chương 4

  316

  03.07.2020
 • Chương 5

  275

  03.07.2020
 • Chương 6

  225

  03.07.2020
 • Chương 7

  198

  03.07.2020
 • Chương 8

  192

  03.07.2020
 • Chương 9

  168

  03.07.2020
 • Chương 10

  164

  03.07.2020
 • Chương 11

  153

  03.07.2020
 • Chương 12

  139

  03.07.2020
 • Chương 13

  150

  03.07.2020
 • Chương 14

  139

  03.07.2020
 • Chương 15

  134

  03.07.2020
 • Chương 16

  125

  03.07.2020
 • Chương 17

  117

  03.07.2020
 • Chương 18

  114

  03.07.2020
 • Chương 19

  111

  03.07.2020
 • Chương 20

  112

  03.07.2020
 • Chương 21

  106

  07.07.2020
 • Chương 22

  107

  08.07.2020
 • Chương 23

  95

  14.07.2020
 • Chương 24

  97

  15.07.2020
 • Chương 25

  93

  18.07.2020
 • Chương 26

  96

  19.07.2020
 • Chương 27

  88

  20.07.2020
 • Chương 28

  89

  21.07.2020
 • Chương 29

  84

  22.07.2020
 • Chương 30

  88

  23.07.2020
 • Chương 31

  90

  24.07.2020
 • Chương 32

  86

  25.07.2020
 • Chương 33

  82

  26.07.2020
 • Chương 34

  80

  27.07.2020
 • Chương 35

  82

  28.07.2020
 • Chương 36

  81

  29.07.2020
 • Chương 37

  78

  30.07.2020
 • Chương 38

  79

  31.07.2020
 • Chương 39

  74

  01.08.2020
 • Chương 40

  77

  02.08.2020
 • Chương 41

  87

  03.08.2020
  20 point
 • Chương 42

  61

  04.08.2020
  20 point
 • Chương 43

  51

  05.08.2020
  20 point
 • Chương 44

  47

  06.08.2020
  20 point
 • Chương 45

  43

  07.08.2020
  20 point
 • Chương 46

  42

  08.08.2020
  20 point
 • Chương 47

  45

  09.08.2020
  20 point
 • Chương 48

  38

  10.08.2020
  20 point
 • Chương 49

  36

  11.08.2020
  20 point
 • Chương 50

  32

  12.08.2020
  20 point