Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 32
 • Ch.0: Mở đầu

  163

  10.07.2020
 • Ch.1: Câu chuyện của người ngoài

  129

  10.07.2020
 • Ch.2: Câu chuyện của người ngoài

  105

  10.07.2020
 • Ch.3: Câu chuyện của cô ấy

  105

  10.07.2020
 • Ch.4: Câu chuyện của cô ấy

  85

  10.07.2020
 • Ch.5: Câu chuyện của cô ấy

  86

  10.07.2020
 • Ch.6: Câu chuyện của đứa trẻ ấy

  81

  10.07.2020
 • Ch.7: Câu chuyện của đứa trẻ ấy

  78

  10.07.2020
 • Ch.8: Câu chuyện của đứa trẻ ấy

  74

  10.07.2020
 • Ch.9: Câu chuyện của đứa trẻ ấy

  67

  10.07.2020
 • Ch.10: Câu chuyện của đứa trẻ ấy

  77

  10.07.2020
  20 point
 • Ch.11: Câu chuyện của đứa trẻ ấy

  61

  10.07.2020
  20 point
 • Ch.12: Lại là chuyện của người ngoài

  54

  10.07.2020
  20 point
 • Ch.13: Câu chuyện của người ngoài

  47

  10.07.2020
  20 point
 • Ch.14: Câu chuyện của người ngoài

  38

  10.07.2020
  20 point
 • Ch.15: Câu chuyện của người ngoài

  42

  10.07.2020
  20 point
 • Ch.16: Câu chuyện của người ngoài

  36

  10.07.2020
  20 point
 • Ch.17: Câu chuyện của người ngoài

  40

  10.07.2020
  20 point
 • Ch.18: Câu chuyện của cô ấy

  50

  10.07.2020
  20 point
 • Ch.19: Câu chuyện của đứa trẻ ấy

  42

  10.07.2020
  20 point
 • Ch.20: Câu chuyện của cô gái ấy

  40

  10.07.2020
  20 point
 • Ch.21: Câu chuyện của đứa trẻ ấy

  54

  10.07.2020
  20 point
 • Ch.22: Câu chuyện của đứa trẻ ấy

  15

  10.07.2020
  20 coin
 • Ch.23: Câu chuyện của cô gái ấy

  12

  10.07.2020
  20 coin
 • Ch.24: Câu chuyện của cô gái ấy

  12

  10.07.2020
  20 coin
 • Ch.25: Câu chuyện của cô gái ấy

  14

  10.07.2020
  20 coin
 • Ch.26: Câu chuyện của cô gái ấy

  11

  10.07.2020
  20 coin
 • Ch.27: Câu chuyện của cô gái ấy

  12

  10.07.2020
  20 coin
 • Ch.28: Câu chuyện của cô gái ấy

  12

  10.07.2020
  20 coin
 • Ch.29: Câu chuyện của cô gái ấy

  13

  10.07.2020
  20 coin
 • Chương cuối

  17

  10.07.2020
  20 coin
 • Ngoại truyện

  13

  10.07.2020
  20 coin