Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 32
 • Ch.0: Mở đầu
  Ch.0: Mở đầu

  52

  10.07.2020
 • Ch.1: Câu chuyện của người ngoài
  Ch.1: Câu chuyện của người ngoài

  43

  10.07.2020
 • Ch.2: Câu chuyện của người ngoài
  Ch.2: Câu chuyện của người ngoài

  33

  10.07.2020
 • Ch.3: Câu chuyện của cô ấy
  Ch.3: Câu chuyện của cô ấy

  36

  10.07.2020
 • Ch.4: Câu chuyện của cô ấy
  Ch.4: Câu chuyện của cô ấy

  27

  10.07.2020
 • Ch.5: Câu chuyện của cô ấy
  Ch.5: Câu chuyện của cô ấy

  29

  10.07.2020
 • Ch.6: Câu chuyện của đứa trẻ ấy
  Ch.6: Câu chuyện của đứa trẻ ấy

  28

  10.07.2020
 • Ch.7: Câu chuyện của đứa trẻ ấy
  Ch.7: Câu chuyện của đứa trẻ ấy

  27

  10.07.2020
 • Ch.8: Câu chuyện của đứa trẻ ấy
  Ch.8: Câu chuyện của đứa trẻ ấy

  28

  10.07.2020
 • Ch.9: Câu chuyện của đứa trẻ ấy
  Ch.9: Câu chuyện của đứa trẻ ấy

  26

  10.07.2020
 • Ch.10: Câu chuyện của đứa trẻ ấy
  Ch.10: Câu chuyện của đứa trẻ ấy

  25

  10.07.2020
  20 point
 • Ch.11: Câu chuyện của đứa trẻ ấy
  Ch.11: Câu chuyện của đứa trẻ ấy

  23

  10.07.2020
  20 point
 • Ch.12: Lại là chuyện của người ngoài
  Ch.12: Lại là chuyện của người ngoài

  18

  10.07.2020
  20 point
 • Ch.13: Câu chuyện của người ngoài
  Ch.13: Câu chuyện của người ngoài

  14

  10.07.2020
  20 point
 • Ch.14: Câu chuyện của người ngoài
  Ch.14: Câu chuyện của người ngoài

  12

  10.07.2020
  20 point
 • Ch.15: Câu chuyện của người ngoài
  Ch.15: Câu chuyện của người ngoài

  13

  10.07.2020
  20 point
 • Ch.16: Câu chuyện của người ngoài
  Ch.16: Câu chuyện của người ngoài

  14

  10.07.2020
  20 point
 • Ch.17: Câu chuyện của người ngoài
  Ch.17: Câu chuyện của người ngoài

  15

  10.07.2020
  20 point
 • Ch.18: Câu chuyện của cô ấy
  Ch.18: Câu chuyện của cô ấy

  17

  10.07.2020
  20 point
 • Ch.19: Câu chuyện của đứa trẻ ấy
  Ch.19: Câu chuyện của đứa trẻ ấy

  15

  10.07.2020
  20 point
 • Ch.20: Câu chuyện của cô gái ấy
  Ch.20: Câu chuyện của cô gái ấy

  15

  10.07.2020
  20 point
 • Ch.21: Câu chuyện của đứa trẻ ấy
  Ch.21: Câu chuyện của đứa trẻ ấy

  15

  10.07.2020
  20 point
 • Ch.22: Câu chuyện của đứa trẻ ấy
  Ch.22: Câu chuyện của đứa trẻ ấy

  7

  10.07.2020
  20 coin
 • Ch.23: Câu chuyện của cô gái ấy
  Ch.23: Câu chuyện của cô gái ấy

  6

  10.07.2020
  20 coin
 • Ch.24: Câu chuyện của cô gái ấy
  Ch.24: Câu chuyện của cô gái ấy

  7

  10.07.2020
  20 coin
 • Ch.25: Câu chuyện của cô gái ấy
  Ch.25: Câu chuyện của cô gái ấy

  7

  10.07.2020
  20 coin
 • Ch.26: Câu chuyện của cô gái ấy
  Ch.26: Câu chuyện của cô gái ấy

  4

  10.07.2020
  20 coin
 • Ch.27: Câu chuyện của cô gái ấy
  Ch.27: Câu chuyện của cô gái ấy

  5

  10.07.2020
  20 coin
 • Ch.28: Câu chuyện của cô gái ấy
  Ch.28: Câu chuyện của cô gái ấy

  5

  10.07.2020
  20 coin
 • Ch.29: Câu chuyện của cô gái ấy
  Ch.29: Câu chuyện của cô gái ấy

  6

  10.07.2020
  20 coin
 • Chương cuối
  Chương cuối

  8

  10.07.2020
  20 coin
 • Ngoại truyện
  Ngoại truyện

  6

  10.07.2020
  20 coin