Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 41
 • Chương 1

  503

  03.07.2020
 • Chương 2

  386

  03.07.2020
 • Chương 3

  327

  03.07.2020
 • Chương 4

  305

  03.07.2020
 • Chương 5

  279

  03.07.2020
 • Chương 6

  253

  03.07.2020
 • Chương 7

  237

  03.07.2020
 • Chương 8

  233

  03.07.2020
 • Chương 9

  211

  03.07.2020
 • Chương 10

  214

  03.07.2020
 • Chương 11

  157

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 12

  107

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 13

  93

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 14

  90

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 15

  80

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 16

  70

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 17

  71

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 18

  59

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 19

  61

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 20

  59

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 21

  54

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 22

  48

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 23

  46

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 24

  48

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 25

  42

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 26

  46

  06.07.2020
  20 point
 • Chương 27

  42

  13.07.2020
  20 point
 • Chương 28

  39

  20.07.2020
  20 point
 • Chương 29

  34

  27.07.2020
  20 point
 • Chương 30

  36

  03.08.2020
  20 point
 • Chương 31

  45

  10.08.2020
  20 point
 • Chương 32

  17

  17.08.2020
  20 coin
 • Chương 33

  17

  24.08.2020
  20 coin
 • Chương 34

  16

  31.08.2020
  20 coin
 • Chương 35

  19

  07.09.2020
  20 coin
 • Chương 36

  12

  14.09.2020
  20 coin
 • Chương 37

  11

  21.09.2020
  20 coin
 • Chương 38

  14

  28.09.2020
  20 coin
 • Chương 39

  15

  05.10.2020
  20 coin
 • Chương 40

  15

  12.10.2020
  20 coin
 • Chương cuối

  33

  19.10.2020
  20 coin