Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 48
 • Chương 1

  2.723

  10.12.2021
 • Chương 2

  2.303

  10.12.2021
 • Chương 3

  2.201

  10.12.2021
 • Chương 4

  1.933

  10.12.2021
 • Chương 5

  1.916

  10.12.2021
 • Chương 6

  1.400

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 7

  932

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 8

  663

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 9

  551

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 10

  781

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 11

  593

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 12

  413

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 13

  357

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 14

  306

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 15

  295

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 16

  383

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 17

  271

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 18

  267

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 19

  235

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 20

  245

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 21

  226

  17.12.2021
  25 point
 • Chương 22

  291

  24.12.2021
  25 point
 • Chương 23

  246

  31.12.2021
  25 point
 • Chương 24

  260

  07.01.2022
  25 point
 • Chương 25

  213

  14.01.2022
  25 point
 • Chương 26

  188

  21.01.2022
  25 point
 • Chương 27

  182

  28.01.2022
  25 point
 • Chương 28

  167

  04.02.2022
  25 point
 • Chương 29

  173

  11.02.2022
  25 point
 • Chương 30

  168

  18.02.2022
  25 point
 • Chương 31

  126

  25.02.2022
  25 point
 • Chương 32

  96

  04.03.2022
  25 point
 • Chương 33

  74

  11.03.2022
  25 point
 • Chương 34

  23

  14.03.2022
  25 coin
 • Chương 35

  25

  14.03.2022
  25 coin
 • Chương 36

  23

  14.03.2022
  25 coin
 • Chương 37

  18

  14.03.2022
  25 coin
 • Chương 38

  26

  14.03.2022
  25 coin
 • Chương 39

  21

  18.03.2022
  25 coin
 • Chương 40

  17

  25.03.2022
  25 coin
 • Chương 41

  17

  01.04.2022
  25 coin
 • Chương 42

  15

  08.04.2022
  25 coin
 • Chương 43

  13

  15.04.2022
  25 coin
 • Chương 44

  21

  22.04.2022
  25 coin
 • Chương 45

  11

  29.04.2022
  25 coin
 • Chương 46

  7

  06.05.2022
  25 coin
 • Chương 47

  10

  13.05.2022
  25 coin
 • Chương cuối

  8

  20.05.2022
  25 coin