Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 64
 • Ngày thứ 1: Bệnh nhân số 0
  Ngày thứ 1: Bệnh nhân số 0

  618

  26.06.2020
 • Ngày thứ 2: Cách ly
  Ngày thứ 2: Cách ly

  474

  26.06.2020
 • Ngày thứ 3: Chảy giọt
  Ngày thứ 3: Chảy giọt

  572

  26.06.2020
 • Ngày thứ 4: Giai đoạn 4
  Ngày thứ 4: Giai đoạn 4

  514

  26.06.2020
 • Ngày thứ 5: Sốc phản vệ
  Ngày thứ 5: Sốc phản vệ

  498

  26.06.2020
 • Ngày thứ 6: Báo động dị ứng
  Ngày thứ 6: Báo động dị ứng

  490

  26.06.2020
 • Ngày thứ 7: Điểm nóng
  Ngày thứ 7: Điểm nóng

  539

  26.06.2020
 • Ngày thứ 8: Truyền nhiễm
  Ngày thứ 8: Truyền nhiễm

  477

  26.06.2020
 • Ngày thứ 9: Huyết thanh
  Ngày thứ 9: Huyết thanh

  456

  26.06.2020
 • Ngày thứ 10: Giai đoạn 5
  Ngày thứ 10: Giai đoạn 5

  501

  26.06.2020
 • Ngày thứ 11: Viện nghiên cứu
  Ngày thứ 11: Viện nghiên cứu

  389

  26.06.2020
 • Ngày thứ 12: Virus
  Ngày thứ 12: Virus

  460

  26.06.2020
 • Ngày thứ 13: Viễn tưởng
  Ngày thứ 13: Viễn tưởng

  502

  26.06.2020
 • Ngày thứ 14: Màng lọc
  Ngày thứ 14: Màng lọc

  445

  26.06.2020
 • Ngày thứ 15: Giai đoạn 6
  Ngày thứ 15: Giai đoạn 6

  437

  26.06.2020
 • Ngày thứ 16: Bùng phát
  Ngày thứ 16: Bùng phát

  416

  26.06.2020
 • Ngày thứ 17: Nguồn bệnh
  Ngày thứ 17: Nguồn bệnh

  396

  26.06.2020
 • Ngày thứ 18: Hiểm họa sinh học
  Ngày thứ 18: Hiểm họa sinh học

  407

  26.06.2020
 • Ngày thứ 19: Tăng trưởng
  Ngày thứ 19: Tăng trưởng

  360

  26.06.2020
 • Ngày thứ 20: Độc hại
  Ngày thứ 20: Độc hại

  427

  26.06.2020
 • Ngày thứ 21: Nguy kịch
  Ngày thứ 21: Nguy kịch

  450

  26.06.2020
 • Ngày thứ 22: ⚫REC
  Ngày thứ 22: ⚫REC

  455

  26.06.2020
 • Ngày thứ 23: Trường học chết chóc
  Ngày thứ 23: Trường học chết chóc

  360

  26.06.2020
 • Ngày thứ 24: Usuta Kou
  Ngày thứ 24: Usuta Kou

  367

  26.06.2020
 • Ngày thứ 25: Yuuki Mihiro
  Ngày thứ 25: Yuuki Mihiro

  313

  26.06.2020
 • Ngày thứ 26: Ousaka Masahiro
  Ngày thứ 26: Ousaka Masahiro

  347

  26.06.2020
 • Ngày thứ 27: Suou Taiga
  Ngày thứ 27: Suou Taiga

  334

  26.06.2020
 • Ngày thứ 28: 28 ngày sau
  Ngày thứ 28: 28 ngày sau

  310

  26.06.2020
 • Ngày thứ 29: Hành lang dịch bệnh
  Ngày thứ 29: Hành lang dịch bệnh

  298

  26.06.2020
 • Ngày thứ 30: Bữa tiệc xác sống (1)
  Ngày thứ 30: Bữa tiệc xác sống (1)

  293

  26.06.2020
 • Ngày thứ 31: Bữa tiệc xác sống (2)
  Ngày thứ 31: Bữa tiệc xác sống (2)

  270

  01.07.2020
  20 point
 • Ngày thứ 32: Bữa tiệc xác sống (3)
  Ngày thứ 32: Bữa tiệc xác sống (3)

  257

  08.07.2020
  20 point
 • Ngày thứ 33: Bữa tiệc xác sống (4)
  Ngày thứ 33: Bữa tiệc xác sống (4)

  248

  15.07.2020
  20 point
 • Ngày thứ 34: Bữa tiệc xác sống (5)
  Ngày thứ 34: Bữa tiệc xác sống (5)

  226

  15.07.2020
  20 point
 • Ngày thứ 35: Đêm thây ma (1)
  Ngày thứ 35: Đêm thây ma (1)

  209

  15.07.2020
  20 point
 • Ngày thứ 36: Đêm thây ma (2)
  Ngày thứ 36: Đêm thây ma (2)

  230

  15.07.2020
  20 point
 • Ngày thứ 37: Đêm thây ma (3)
  Ngày thứ 37: Đêm thây ma (3)

  234

  15.07.2020
  20 point
 • Ngày thứ 38: Đêm thây ma (4)
  Ngày thứ 38: Đêm thây ma (4)

  224

  22.07.2020
  20 point
 • Ngày thứ 39: Đêm thây ma (5)
  Ngày thứ 39: Đêm thây ma (5)

  196

  29.07.2020
  20 point
 • Ngày thứ 40: Đêm thây ma (6)
  Ngày thứ 40: Đêm thây ma (6)

  174

  05.08.2020
  20 point
 • Ngày thứ 41: Đêm thây ma (7)
  Ngày thứ 41: Đêm thây ma (7)

  168

  12.08.2020
  20 point
 • Ngày thứ 42: Đêm thây ma (8)
  Ngày thứ 42: Đêm thây ma (8)

  167

  14.08.2020
  20 point
 • Ngày thứ 43: Đêm thây ma (9)
  Ngày thứ 43: Đêm thây ma (9)

  151

  15.08.2020
  20 point
 • Ngày thứ 44: Đêm thây ma (10)
  Ngày thứ 44: Đêm thây ma (10)

  151

  16.08.2020
  20 point
 • Ngày thứ 45: Đêm thây ma (11)
  Ngày thứ 45: Đêm thây ma (11)

  165

  17.08.2020
  20 point
 • Ngày thứ 46: Đêm thây ma (12)
  Ngày thứ 46: Đêm thây ma (12)

  161

  18.08.2020
  20 point
 • Ngày thứ 47: Đêm thây ma (13)
  Ngày thứ 47: Đêm thây ma (13)

  115

  19.08.2020
  20 point
 • Ngày thứ 48: Đêm thây ma (14)
  Ngày thứ 48: Đêm thây ma (14)

  98

  20.08.2020
  20 point
 • Ngày thứ 49: Đêm thây ma (15)
  Ngày thứ 49: Đêm thây ma (15)

  111

  26.08.2020
  20 point
 • Ngày thứ 50: Sakura Reo
  Ngày thứ 50: Sakura Reo

  27

  31.08.2020
  20 coin
Tải ngay