Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua 🌟EVENT🌟HOÀN COIN TRUYỆN HẾT
Số chương hiện tại: 64
 • Ngày thứ 1: Bệnh nhân số 0
  Ngày thứ 1: Bệnh nhân số 0

  1.238

  26.06.2020
 • Ngày thứ 2: Cách ly
  Ngày thứ 2: Cách ly

  987

  26.06.2020
 • Ngày thứ 3: Chảy giọt
  Ngày thứ 3: Chảy giọt

  1.161

  26.06.2020
 • Ngày thứ 4: Giai đoạn 4
  Ngày thứ 4: Giai đoạn 4

  1.080

  26.06.2020
 • Ngày thứ 5: Sốc phản vệ
  Ngày thứ 5: Sốc phản vệ

  993

  26.06.2020
 • Ngày thứ 6: Báo động dị ứng
  Ngày thứ 6: Báo động dị ứng

  944

  26.06.2020
 • Ngày thứ 7: Điểm nóng
  Ngày thứ 7: Điểm nóng

  1.020

  26.06.2020
 • Ngày thứ 8: Truyền nhiễm
  Ngày thứ 8: Truyền nhiễm

  912

  26.06.2020
 • Ngày thứ 9: Huyết thanh
  Ngày thứ 9: Huyết thanh

  875

  26.06.2020
 • Ngày thứ 10: Giai đoạn 5
  Ngày thứ 10: Giai đoạn 5

  955

  26.06.2020
 • Ngày thứ 11: Viện nghiên cứu
  Ngày thứ 11: Viện nghiên cứu

  787

  26.06.2020
 • Ngày thứ 12: Virus
  Ngày thứ 12: Virus

  856

  26.06.2020
 • Ngày thứ 13: Viễn tưởng
  Ngày thứ 13: Viễn tưởng

  895

  26.06.2020
 • Ngày thứ 14: Màng lọc
  Ngày thứ 14: Màng lọc

  813

  26.06.2020
 • Ngày thứ 15: Giai đoạn 6
  Ngày thứ 15: Giai đoạn 6

  774

  26.06.2020
 • Ngày thứ 16: Bùng phát
  Ngày thứ 16: Bùng phát

  745

  26.06.2020
 • Ngày thứ 17: Nguồn bệnh
  Ngày thứ 17: Nguồn bệnh

  727

  26.06.2020
 • Ngày thứ 18: Hiểm họa sinh học
  Ngày thứ 18: Hiểm họa sinh học

  743

  26.06.2020
 • Ngày thứ 19: Tăng trưởng
  Ngày thứ 19: Tăng trưởng

  678

  26.06.2020
 • Ngày thứ 20: Độc hại
  Ngày thứ 20: Độc hại

  786

  26.06.2020
 • Ngày thứ 21: Nguy kịch
  Ngày thứ 21: Nguy kịch

  850

  26.06.2020
  20 point
 • Ngày thứ 22: ⚫REC
  Ngày thứ 22: ⚫REC

  844

  26.06.2020
  20 point
 • Ngày thứ 23: Trường học chết chóc
  Ngày thứ 23: Trường học chết chóc

  677

  26.06.2020
  20 point
 • Ngày thứ 24: Usuta Kou
  Ngày thứ 24: Usuta Kou

  650

  26.06.2020
  20 point
 • Ngày thứ 25: Yuuki Mihiro
  Ngày thứ 25: Yuuki Mihiro

  584

  26.06.2020
  20 point
 • Ngày thứ 26: Ousaka Masahiro
  Ngày thứ 26: Ousaka Masahiro

  619

  26.06.2020
  20 point
 • Ngày thứ 27: Suou Taiga
  Ngày thứ 27: Suou Taiga

  610

  26.06.2020
  20 point
 • Ngày thứ 28: 28 ngày sau
  Ngày thứ 28: 28 ngày sau

  565

  26.06.2020
  20 point
 • Ngày thứ 29: Hành lang dịch bệnh
  Ngày thứ 29: Hành lang dịch bệnh

  534

  26.06.2020
  20 point
 • Ngày thứ 30: Bữa tiệc xác sống (1)
  Ngày thứ 30: Bữa tiệc xác sống (1)

  517

  26.06.2020
  20 point
 • Ngày thứ 31: Bữa tiệc xác sống (2)
  Ngày thứ 31: Bữa tiệc xác sống (2)

  483

  01.07.2020
  20 point
 • Ngày thứ 32: Bữa tiệc xác sống (3)
  Ngày thứ 32: Bữa tiệc xác sống (3)

  465

  08.07.2020
  20 point
 • Ngày thứ 33: Bữa tiệc xác sống (4)
  Ngày thứ 33: Bữa tiệc xác sống (4)

  487

  15.07.2020
  20 point
 • Ngày thứ 34: Bữa tiệc xác sống (5)
  Ngày thứ 34: Bữa tiệc xác sống (5)

  416

  15.07.2020
  20 point
 • Ngày thứ 35: Đêm thây ma (1)
  Ngày thứ 35: Đêm thây ma (1)

  411

  15.07.2020
  20 point
 • Ngày thứ 36: Đêm thây ma (2)
  Ngày thứ 36: Đêm thây ma (2)

  439

  15.07.2020
  20 point
 • Ngày thứ 37: Đêm thây ma (3)
  Ngày thứ 37: Đêm thây ma (3)

  439

  15.07.2020
  20 point
 • Ngày thứ 38: Đêm thây ma (4)
  Ngày thứ 38: Đêm thây ma (4)

  457

  22.07.2020
  20 point
 • Ngày thứ 39: Đêm thây ma (5)
  Ngày thứ 39: Đêm thây ma (5)

  381

  29.07.2020
  20 point
 • Ngày thứ 40: Đêm thây ma (6)
  Ngày thứ 40: Đêm thây ma (6)

  343

  05.08.2020
  20 point
 • Ngày thứ 41: Đêm thây ma (7)
  Ngày thứ 41: Đêm thây ma (7)

  346

  12.08.2020
  20 point
 • Ngày thứ 42: Đêm thây ma (8)
  Ngày thứ 42: Đêm thây ma (8)

  340

  14.08.2020
  20 point
 • Ngày thứ 43: Đêm thây ma (9)
  Ngày thứ 43: Đêm thây ma (9)

  303

  15.08.2020
  20 point
 • Ngày thứ 44: Đêm thây ma (10)
  Ngày thứ 44: Đêm thây ma (10)

  321

  16.08.2020
  20 point
 • Ngày thứ 45: Đêm thây ma (11)
  Ngày thứ 45: Đêm thây ma (11)

  352

  17.08.2020
  20 point
 • Ngày thứ 46: Đêm thây ma (12)
  Ngày thứ 46: Đêm thây ma (12)

  350

  18.08.2020
  20 point
 • Ngày thứ 47: Đêm thây ma (13)
  Ngày thứ 47: Đêm thây ma (13)

  323

  19.08.2020
  20 point
 • Ngày thứ 48: Đêm thây ma (14)
  Ngày thứ 48: Đêm thây ma (14)

  313

  20.08.2020
  20 point
 • Ngày thứ 49: Đêm thây ma (15)
  Ngày thứ 49: Đêm thây ma (15)

  396

  26.08.2020
  20 point
 • Ngày thứ 50: Sakura Reo
  Ngày thứ 50: Sakura Reo

  80

  31.08.2020
  20 coin