Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 44
 • Giới thiệu

  933

  01.12.2021
 • Chương 1

  840

  01.12.2021
 • Chương 2

  767

  01.12.2021
 • Chương 3

  692

  01.12.2021
 • Chương 4

  701

  01.12.2021
 • Chương 5

  878

  01.12.2021
  25 point
 • Chương 6

  684

  01.12.2021
  25 point
 • Chương 7

  584

  01.12.2021
  25 point
 • Chương 8

  542

  01.12.2021
  25 point
 • Chương 9

  552

  01.12.2021
  25 point
 • Chương 10

  476

  01.12.2021
  25 point
 • Chương 11

  446

  01.12.2021
  25 point
 • Chương 12

  361

  01.12.2021
  25 point
 • Chương 13

  325

  01.12.2021
  25 point
 • Chương 14

  308

  01.12.2021
  25 point
 • Chương 15

  297

  01.12.2021
  25 point
 • Chương 16

  266

  01.12.2021
  25 point
 • Chương 17

  244

  01.12.2021
  25 point
 • Chương 18

  234

  01.12.2021
  25 point
 • Chương 19

  223

  01.12.2021
  25 point
 • Chương 20

  207

  08.12.2021
  25 point
 • Chương 21

  190

  15.12.2021
  25 point
 • Chương 22

  171

  22.12.2021
  25 point
 • Chương 23

  168

  29.12.2021
  25 point
 • Chương 24

  158

  05.01.2022
  25 point
 • Chương 25

  157

  12.01.2022
  25 point
 • Chương 26

  152

  19.01.2022
  25 point
 • Chương 27

  144

  26.01.2022
  25 point
 • Chương 28

  130

  02.02.2022
  25 point
 • Chương 29

  123

  09.02.2022
  25 point
 • Chương 30

  116

  16.02.2022
  25 point
 • Chương 31

  106

  23.02.2022
  25 point
 • Chương 32

  92

  02.03.2022
  25 point
 • Chương 33

  72

  09.03.2022
  25 point
 • Chương 34

  5

  16.03.2022
  25 coin
 • Chương 35

  3

  23.03.2022
  25 coin
 • Chương 36

  6

  30.03.2022
  25 coin
 • Chương 37

  4

  06.04.2022
  25 coin
 • Chương 38

  2

  13.04.2022
  25 coin
 • Chương 39

  2

  20.04.2022
  25 coin
 • Chương 40

  3

  27.04.2022
  25 coin
 • Chương 41

  1

  04.05.2022
  25 coin
 • Chương 42

  1

  11.05.2022
  25 coin
 • Chương 43

  2

  18.05.2022
  25 coin