Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
11 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 81
 • Chương 1
  Chương 1

  204

  26.06.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  112

  26.06.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  94

  26.06.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  86

  26.06.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  74

  26.06.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  77

  26.06.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  80

  26.06.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  79

  26.06.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  71

  26.06.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  72

  26.06.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  71

  26.06.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  70

  26.06.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  74

  26.06.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  80

  26.06.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  73

  26.06.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  69

  26.06.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  65

  26.06.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  68

  26.06.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  69

  26.06.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  65

  26.06.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  66

  26.06.2020
  20 point
 • Chương 22
  Chương 22

  61

  26.06.2020
  20 point
 • Chương 23
  Chương 23

  70

  26.06.2020
  20 point
 • Chương 24
  Chương 24

  57

  26.06.2020
  20 point
 • Chương 25
  Chương 25

  56

  26.06.2020
  20 point
 • Chương 26
  Chương 26

  57

  26.06.2020
  20 point
 • Chương 27
  Chương 27

  56

  26.06.2020
  20 point
 • Chương 28
  Chương 28

  50

  26.06.2020
  20 point
 • Chương 29
  Chương 29

  52

  26.06.2020
  20 point
 • Chương 30
  Chương 30

  53

  26.06.2020
  20 point
 • Chương 31
  Chương 31

  40

  29.06.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  45

  06.07.2020
  20 point
 • Chương 33
  Chương 33

  46

  13.07.2020
  20 point
 • Chương 34
  Chương 34

  43

  20.07.2020
  20 point
 • Chương 35
  Chương 35

  38

  27.07.2020
  20 point
 • Chương 36
  Chương 36

  39

  03.08.2020
  20 point
 • Chương 37
  Chương 37

  42

  10.08.2020
  20 point
 • Chương 38
  Chương 38

  39

  17.08.2020
  20 point
 • Chương 39
  Chương 39

  54

  24.08.2020
  20 point
 • Chương 40
  Chương 40

  38

  31.08.2020
  20 point
 • Chương 41
  Chương 41

  46

  07.09.2020
  20 point
 • Chương 42
  Chương 42

  35

  14.09.2020
  20 point
 • Chương 43
  Chương 43

  34

  21.09.2020
  20 point
 • Chương 44
  Chương 44

  31

  28.09.2020
  20 point
 • Chương 45
  Chương 45

  37

  05.10.2020
  20 point
 • Chương 46
  Chương 46

  34

  12.10.2020
  20 point
 • Chương 47
  Chương 47

  37

  19.10.2020
  20 point
 • Chương 48
  Chương 48

  39

  26.10.2020
  20 point
 • Chương 49
  Chương 49

  34

  02.11.2020
  20 point
 • Chương 50
  Chương 50

  34

  09.11.2020
  20 point