Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 66
 • Chương 1
  Chương 1

  137

  26.06.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  76

  26.06.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  62

  26.06.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  54

  26.06.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  47

  26.06.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  52

  26.06.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  56

  26.06.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  55

  26.06.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  50

  26.06.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  51

  26.06.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  53

  26.06.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  52

  26.06.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  54

  26.06.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  61

  26.06.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  55

  26.06.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  50

  26.06.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  47

  26.06.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  49

  26.06.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  50

  26.06.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  43

  26.06.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  46

  26.06.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  47

  26.06.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  51

  26.06.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  41

  26.06.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  42

  26.06.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  41

  26.06.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  40

  26.06.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  35

  26.06.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  38

  26.06.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  40

  26.06.2020
 • Chương 31
  Chương 31

  32

  29.06.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  37

  06.07.2020
  20 point
 • Chương 33
  Chương 33

  36

  13.07.2020
  20 point
 • Chương 34
  Chương 34

  34

  20.07.2020
  20 point
 • Chương 35
  Chương 35

  30

  27.07.2020
  20 point
 • Chương 36
  Chương 36

  28

  03.08.2020
  20 point
 • Chương 37
  Chương 37

  31

  10.08.2020
  20 point
 • Chương 38
  Chương 38

  26

  17.08.2020
  20 point
 • Chương 39
  Chương 39

  38

  24.08.2020
  20 point
 • Chương 40
  Chương 40

  27

  31.08.2020
  20 point
 • Chương 41
  Chương 41

  36

  07.09.2020
  20 point
 • Chương 42
  Chương 42

  26

  14.09.2020
  20 point
 • Chương 43
  Chương 43

  24

  21.09.2020
  20 point
 • Chương 44
  Chương 44

  21

  28.09.2020
  20 point
 • Chương 45
  Chương 45

  23

  05.10.2020
  20 point
 • Chương 46
  Chương 46

  24

  12.10.2020
  20 point
 • Chương 47
  Chương 47

  25

  19.10.2020
  20 point
 • Chương 48
  Chương 48

  24

  26.10.2020
  20 point
 • Chương 49
  Chương 49

  21

  02.11.2020
  20 point
 • Chương 50
  Chương 50

  19

  09.11.2020
  20 point
Tải ngay