Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 27
 • Chương 1

  4.508

  04.12.2021
 • Chương 2

  3.982

  04.12.2021
 • Chương 3

  3.732

  04.12.2021
 • Chương 4

  3.438

  04.12.2021
 • Chương 5

  3.304

  04.12.2021
 • Chương 6

  3.532

  04.12.2021
 • Chương 7

  2.923

  04.12.2021
 • Chương 8

  2.628

  04.12.2021
 • Chương 9

  2.444

  04.12.2021
 • Chương 10

  2.454

  04.12.2021
 • Chương 11

  2.120

  04.12.2021
 • Chương 12

  1.917

  04.12.2021
 • Chương 13

  1.724

  04.12.2021
 • Chương 14

  1.556

  04.12.2021
 • Chương 15

  1.401

  04.12.2021
 • Chương 16

  1.201

  04.12.2021
 • Chương 17

  826

  04.12.2021
 • Chương 18

  54

  04.12.2021
  25 coin
 • Chương 19

  50

  04.12.2021
  25 coin
 • Chương 20

  54

  04.12.2021
  25 coin
 • Chương 21

  52

  11.12.2021
  25 coin
 • Chương 22

  43

  18.12.2021
  25 coin
 • Chương 23

  46

  25.12.2021
  25 coin
 • Chương 24

  43

  01.01.2022
  25 coin
 • Chương 25

  40

  08.01.2022
  25 coin
 • Chương 26

  34

  15.01.2022
  25 coin
 • Chương 27

  27

  22.01.2022
  25 coin