Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.5
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 51
 • Chương 1 PLUS

  2.867

  02.12.2021
 • Chương 2 PLUS

  2.462

  02.12.2021
 • Chương 3 PLUS

  2.296

  02.12.2021
 • Chương 4 PLUS

  2.044

  02.12.2021
 • Chương 5 PLUS

  1.941

  02.12.2021
 • Chương 6 PLUS

  2.031

  02.12.2021
 • Chương 7 PLUS

  1.625

  02.12.2021
 • Chương 8 PLUS

  1.442

  02.12.2021
 • Chương 9 PLUS

  1.457

  02.12.2021
 • Chương 10 PLUS

  1.330

  02.12.2021
 • Chương 11 PLUS

  1.089

  02.12.2021
 • Chương 12 PLUS

  976

  02.12.2021
 • Chương 13 PLUS

  822

  02.12.2021
 • Chương 14 PLUS

  762

  02.12.2021
 • Chương 15 PLUS

  732

  02.12.2021
 • Chương 16 PLUS

  771

  02.12.2021
 • Chương 17 PLUS

  860

  02.12.2021
 • Chương 18 PLUS

  749

  02.12.2021
 • Chương 19 PLUS

  981

  02.12.2021
 • Chương 20 PLUS

  735

  02.12.2021
 • Chương 21 PLUS

  699

  09.12.2021
 • Chương 22 PLUS

  812

  16.12.2021
 • Chương 23 PLUS

  990

  23.12.2021
 • Chương 24 PLUS

  742

  30.12.2021
 • Chương 25 PLUS

  638

  01.01.2022
 • Chương 26 PLUS

  663

  02.01.2022
 • Chương 27 PLUS

  593

  03.01.2022
 • Chương 28 PLUS

  581

  04.01.2022
 • Chương 29 PLUS

  577

  05.01.2022
 • Chương 30 PLUS

  526

  06.01.2022
 • Chương 31 PLUS

  535

  06.01.2022
 • Chương 32 PLUS

  486

  07.01.2022
 • Chương 33 PLUS

  486

  13.01.2022
 • Chương 34 PLUS

  476

  20.01.2022
 • Chương 35 PLUS

  471

  27.01.2022
 • Chương 36 PLUS

  462

  03.02.2022
 • Chương 37 PLUS

  424

  10.02.2022
 • Chương 38 PLUS

  388

  17.02.2022
 • Chương 39 PLUS

  348

  24.02.2022
 • Chương 40 PLUS

  325

  03.03.2022
 • Chương 41 PLUS

  262

  10.03.2022
 • Chương 42 PLUS

  40

  17.03.2022
  25 coin
 • Chương 43 PLUS

  47

  24.03.2022
  25 coin
 • Chương 44 PLUS

  39

  31.03.2022
  25 coin
 • Chương 45 PLUS

  41

  07.04.2022
  25 coin
 • Chương 46 PLUS

  45

  14.04.2022
  25 coin
 • Chương 47 PLUS

  33

  21.04.2022
  25 coin
 • Chương 48 PLUS

  32

  28.04.2022
  25 coin
 • Chương 49 PLUS

  29

  05.05.2022
  25 coin
 • Chương 50 PLUS

  21

  12.05.2022
  25 coin