Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 33
 • Mở đầu PLUS

  3.084

  27.11.2021
 • Chương 1 PLUS

  2.928

  27.11.2021
 • Chương 2 PLUS

  2.673

  27.11.2021
 • Chương 3 PLUS

  2.360

  27.11.2021
 • Chương 4 PLUS

  2.321

  27.11.2021
 • Chương 5 PLUS

  1.672

  27.11.2021
  25 point
 • Chương 6 PLUS

  1.218

  27.11.2021
  25 point
 • Chương 7 PLUS

  854

  27.11.2021
  25 point
 • Chương 8 PLUS

  761

  27.11.2021
  25 point
 • Chương 9 PLUS

  624

  27.11.2021
  25 point
 • Chương 10 PLUS

  455

  27.11.2021
  25 point
 • Chương 11 PLUS

  365

  27.11.2021
  25 point
 • Chương 12 PLUS

  355

  27.11.2021
  25 point
 • Chương 13 PLUS

  306

  27.11.2021
  25 point
 • Chương 14 PLUS

  231

  27.11.2021
  25 point
 • Chương 15 PLUS

  215

  27.11.2021
  25 point
 • Chương 16 PLUS

  209

  27.11.2021
  25 point
 • Chương 17 PLUS

  135

  27.11.2021
  25 point
 • Chương 18 PLUS

  38

  27.11.2021
  25 coin
 • Chương 19 PLUS

  43

  27.11.2021
  25 coin
 • Chương 20 PLUS

  37

  04.12.2021
  25 coin
 • Chương 21 PLUS

  37

  11.12.2021
  25 coin
 • Chương 22 PLUS

  38

  18.12.2021
  25 coin
 • Chương 23 PLUS

  32

  20.12.2021
  25 coin
 • Chương 24 PLUS

  27

  20.12.2021
  25 coin
 • Chương 25 PLUS

  28

  20.12.2021
  25 coin
 • Chương 26 PLUS

  46

  20.12.2021
  25 coin
 • Chương 27 PLUS

  58

  20.12.2021
  25 coin
 • Chương 28 PLUS

  57

  25.12.2021
  25 coin
 • Chương 29 PLUS

  30

  01.01.2022
  25 coin
 • Chương 30 PLUS

  26

  08.01.2022
  25 coin
 • Chương 31 PLUS

  25

  15.01.2022
  25 coin
 • Chương 32 PLUS

  17

  22.01.2022
  25 coin