Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 72
 • Chương 1
  Chương 1

  72

  19.06.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  54

  19.06.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  54

  19.06.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  49

  19.06.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  45

  19.06.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  39

  19.06.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  36

  19.06.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  40

  19.06.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  37

  19.06.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  38

  19.06.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  36

  19.06.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  33

  19.06.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  36

  19.06.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  35

  19.06.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  34

  19.06.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  35

  19.06.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  33

  19.06.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  30

  19.06.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  32

  19.06.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  30

  19.06.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  34

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 22
  Chương 22

  31

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 23
  Chương 23

  36

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 24
  Chương 24

  32

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 25
  Chương 25

  30

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 26
  Chương 26

  29

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 27
  Chương 27

  23

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 28
  Chương 28

  24

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 29
  Chương 29

  22

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 30
  Chương 30

  28

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 31
  Chương 31

  27

  23.06.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  24

  30.06.2020
  20 point
 • Chương 33
  Chương 33

  21

  07.07.2020
  20 point
 • Chương 34
  Chương 34

  18

  14.07.2020
  20 point
 • Chương 35
  Chương 35

  19

  21.07.2020
  20 point
 • Chương 36
  Chương 36

  19

  28.07.2020
  20 point
 • Chương 37
  Chương 37

  19

  04.08.2020
  20 point
 • Chương 38
  Chương 38

  19

  11.08.2020
  20 point
 • Chương 39
  Chương 39

  16

  18.08.2020
  20 point
 • Chương 40
  Chương 40

  17

  25.08.2020
  20 point
 • Chương 41
  Chương 41

  17

  01.09.2020
  20 point
 • Chương 42
  Chương 42

  16

  08.09.2020
  20 point
 • Chương 43
  Chương 43

  15

  15.09.2020
  20 point
 • Chương 44
  Chương 44

  17

  22.09.2020
  20 point
 • Chương 45
  Chương 45

  14

  29.09.2020
  20 point
 • Chương 46
  Chương 46

  14

  06.10.2020
  20 point
 • Chương 47
  Chương 47

  16

  13.10.2020
  20 point
 • Chương 48
  Chương 48

  14

  20.10.2020
  20 point
 • Chương 49
  Chương 49

  14

  27.10.2020
  20 point
 • Chương 50
  Chương 50

  14

  03.11.2020
  20 point