Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 72
 • Chương 1

  290

  19.06.2020
 • Chương 2

  224

  19.06.2020
 • Chương 3

  197

  19.06.2020
 • Chương 4

  185

  19.06.2020
 • Chương 5

  168

  19.06.2020
 • Chương 6

  154

  19.06.2020
 • Chương 7

  147

  19.06.2020
 • Chương 8

  144

  19.06.2020
 • Chương 9

  140

  19.06.2020
 • Chương 10

  139

  19.06.2020
 • Chương 11

  125

  19.06.2020
 • Chương 12

  122

  19.06.2020
 • Chương 13

  117

  19.06.2020
 • Chương 14

  116

  19.06.2020
 • Chương 15

  117

  19.06.2020
 • Chương 16

  114

  19.06.2020
 • Chương 17

  112

  19.06.2020
 • Chương 18

  105

  19.06.2020
 • Chương 19

  105

  19.06.2020
 • Chương 20

  104

  19.06.2020
 • Chương 21

  127

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 22

  96

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 23

  97

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 24

  92

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 25

  78

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 26

  81

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 27

  69

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 28

  69

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 29

  67

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 30

  89

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 31

  73

  23.06.2020
  20 point
 • Chương 32

  72

  30.06.2020
  20 point
 • Chương 33

  67

  07.07.2020
  20 point
 • Chương 34

  61

  14.07.2020
  20 point
 • Chương 35

  58

  21.07.2020
  20 point
 • Chương 36

  62

  28.07.2020
  20 point
 • Chương 37

  61

  04.08.2020
  20 point
 • Chương 38

  63

  11.08.2020
  20 point
 • Chương 39

  58

  18.08.2020
  20 point
 • Chương 40

  59

  25.08.2020
  20 point
 • Chương 41

  60

  01.09.2020
  20 point
 • Chương 42

  57

  08.09.2020
  20 point
 • Chương 43

  54

  15.09.2020
  20 point
 • Chương 44

  52

  22.09.2020
  20 point
 • Chương 45

  55

  29.09.2020
  20 point
 • Chương 46

  61

  06.10.2020
  20 point
 • Chương 47

  66

  13.10.2020
  20 point
 • Chương 48

  59

  20.10.2020
  20 point
 • Chương 49

  61

  27.10.2020
  20 point
 • Chương 50

  56

  03.11.2020
  20 point