Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 75
 • Chương 1

  120

  19.06.2020
 • Chương 2

  83

  19.06.2020
 • Chương 3

  70

  19.06.2020
 • Chương 4

  70

  19.06.2020
 • Chương 5

  66

  19.06.2020
 • Chương 6

  57

  19.06.2020
 • Chương 7

  58

  19.06.2020
 • Chương 8

  56

  19.06.2020
 • Chương 9

  52

  19.06.2020
 • Chương 10

  51

  19.06.2020
 • Chương 11

  42

  19.06.2020
 • Chương 12

  40

  19.06.2020
 • Chương 13

  41

  19.06.2020
 • Chương 14

  40

  19.06.2020
 • Chương 15

  37

  19.06.2020
 • Chương 16

  39

  19.06.2020
 • Chương 17

  38

  19.06.2020
 • Chương 18

  37

  19.06.2020
 • Chương 19

  36

  19.06.2020
 • Chương 20

  36

  19.06.2020
 • Chương 21

  41

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 22

  35

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 23

  26

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 24

  20

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 25

  18

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 26

  22

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 27

  16

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 28

  13

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 29

  15

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 30

  16

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 31

  10

  28.06.2020
  20 point
 • Chương 32

  9

  05.07.2020
  20 point
 • Chương 33

  11

  12.07.2020
  20 point
 • Chương 34

  9

  19.07.2020
  20 point
 • Chương 35

  7

  26.07.2020
  20 point
 • Chương 36

  7

  02.08.2020
  20 point
 • Chương 37

  5

  09.08.2020
  20 point
 • Chương 38

  5

  16.08.2020
  20 point
 • Chương 39

  6

  23.08.2020
  20 point
 • Chương 40

  5

  30.08.2020
  20 point
 • Chương 41

  5

  06.09.2020
  20 point
 • Chương 42

  7

  13.09.2020
  20 point
 • Chương 43

  7

  20.09.2020
  20 point
 • Chương 44

  6

  27.09.2020
  20 point
 • Chương 45

  6

  04.10.2020
  20 point
 • Chương 46

  5

  11.10.2020
  20 point
 • Chương 47

  5

  18.10.2020
  20 point
 • Chương 48

  6

  25.10.2020
  20 point
 • Chương 49

  8

  01.11.2020
  20 point
 • Chương 50

  7

  08.11.2020
  20 point