Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
6 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 67
 • Chương 1
  Chương 1

  9

  19.06.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  6

  19.06.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  3

  19.06.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  4

  19.06.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  4

  19.06.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  4

  19.06.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  4

  19.06.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  3

  19.06.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  2

  19.06.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  2

  19.06.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  2

  19.06.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  2

  19.06.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  2

  19.06.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  2

  19.06.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  1

  19.06.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  5

  19.06.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  4

  19.06.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  4

  19.06.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  3

  19.06.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  4

  19.06.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  4

  19.06.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  4

  19.06.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  5

  19.06.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  4

  19.06.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  3

  19.06.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  2

  19.06.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  4

  19.06.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  3

  19.06.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  2

  19.06.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  2

  19.06.2020
 • Chương 31
  Chương 31

  0

  28.06.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  0

  05.07.2020
  20 point
 • Chương 33
  Chương 33

  1

  12.07.2020
  20 point
 • Chương 34
  Chương 34

  1

  19.07.2020
  20 point
 • Chương 35
  Chương 35

  0

  26.07.2020
  20 point
 • Chương 36
  Chương 36

  1

  02.08.2020
  20 point
 • Chương 37
  Chương 37

  1

  09.08.2020
  20 point
 • Chương 38
  Chương 38

  1

  16.08.2020
  20 point
 • Chương 39
  Chương 39

  0

  23.08.2020
  20 point
 • Chương 40
  Chương 40

  0

  30.08.2020
  20 point
 • Chương 41
  Chương 41

  0

  06.09.2020
  20 point
 • Chương 42
  Chương 42

  0

  13.09.2020
  20 point
 • Chương 43
  Chương 43

  0

  20.09.2020
  20 point
 • Chương 44
  Chương 44

  0

  27.09.2020
  20 point
 • Chương 45
  Chương 45

  0

  04.10.2020
  20 point
 • Chương 46
  Chương 46

  0

  11.10.2020
  20 point
 • Chương 47
  Chương 47

  0

  18.10.2020
  20 point
 • Chương 48
  Chương 48

  0

  25.10.2020
  20 point
 • Chương 49
  Chương 49

  0

  01.11.2020
  20 point
 • Chương 50
  Chương 50

  0

  08.11.2020
  20 point
Tải ngay