Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.5
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 22
 • Chương 1

  2.414

  18.11.2021
 • Chương 2

  2.160

  18.11.2021
 • Chương 3

  2.012

  18.11.2021
 • Chương 4

  1.807

  18.11.2021
 • Chương 5

  1.757

  18.11.2021
 • Chương 6

  1.698

  18.11.2021
 • Chương 7

  1.927

  18.11.2021
 • Chương 8

  1.667

  18.11.2021
 • Chương 9

  1.573

  18.11.2021
 • Chương 10

  1.634

  18.11.2021
 • Chương 11

  1.297

  18.11.2021
 • Chương 12

  791

  18.11.2021
 • Chương 13

  55

  18.11.2021
  25 coin
 • Chương 14

  46

  18.11.2021
  25 coin
 • Chương 15

  36

  18.11.2021
  25 coin
 • Chương 16

  35

  18.11.2021
  25 coin
 • Chương 17

  35

  18.11.2021
  25 coin
 • Chương 18

  33

  18.11.2021
  25 coin
 • Chương 19

  42

  18.11.2021
  25 coin
 • Chương 20

  42

  18.11.2021
  25 coin
 • Chương 21

  49

  25.11.2021
  25 coin
 • Chương 22

  30

  02.12.2021
  25 coin