Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 34
 • Chương mở đầu

  3.600

  18.11.2021
 • Chương 1

  3.284

  18.11.2021
 • Chương 2

  3.065

  18.11.2021
 • Chương 3

  2.799

  18.11.2021
 • Chương 4

  2.924

  18.11.2021
 • Chương 5

  2.262

  18.11.2021
 • Chương 6

  1.959

  18.11.2021
 • Chương 7

  1.747

  18.11.2021
 • Chương 8

  1.580

  18.11.2021
 • Chương 9

  1.418

  18.11.2021
 • Chương 10

  1.374

  18.11.2021
 • Chương 11

  1.384

  18.11.2021
 • Chương 12

  1.277

  18.11.2021
 • Chương 13

  1.264

  18.11.2021
 • Chương 14

  1.453

  18.11.2021
 • Chương 15

  1.375

  18.11.2021
 • Chương 16

  1.123

  18.11.2021
 • Chương 17

  1.046

  18.11.2021
 • Chương 18

  1.025

  18.11.2021
 • Chương 19

  804

  18.11.2021
 • Chương 20

  863

  18.11.2021
 • Chương 21

  786

  18.11.2021
 • Chương 22

  778

  18.11.2021
 • Chương 23

  614

  18.11.2021
 • Chương 24

  89

  18.11.2021
  25 coin
 • Chương 25

  89

  23.11.2021
  25 coin
 • Chương 26

  63

  27.11.2021
  25 coin
 • Chương 27

  50

  28.11.2021
  25 coin
 • Chương 28

  52

  29.11.2021
  25 coin
 • Chương 29

  41

  30.11.2021
  25 coin
 • Chương 30

  46

  30.11.2021
  25 coin
 • Chương 31

  36

  01.12.2021
  25 coin
 • Chương 32

  36

  02.12.2021
  25 coin
 • Chương 33

  27

  03.12.2021
  25 coin