Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
6 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 84
 • Trang 1: Cô bạn bàn bên
  Trang 1: Cô bạn bàn bên

  268

  19.06.2020
 • Trang 2: Vật đánh rơi
  Trang 2: Vật đánh rơi

  190

  19.06.2020
 • Trang 3: Bí mật
  Trang 3: Bí mật

  171

  19.06.2020
 • Trang 4: Vì tớ muốn thấy nụ cười của cậu
  Trang 4: Vì tớ muốn thấy nụ cười của cậu

  161

  19.06.2020
 • Trang 5: Bạn bè
  Trang 5: Bạn bè

  142

  19.06.2020
 • Trang 6: Thành thật
  Trang 6: Thành thật

  123

  19.06.2020
 • Trang 7: Thay đổi
  Trang 7: Thay đổi

  113

  19.06.2020
 • Trang 8: Mồi lửa
  Trang 8: Mồi lửa

  102

  19.06.2020
 • Trang 9: Trí tưởng tượng phong phú
  Trang 9: Trí tưởng tượng phong phú

  99

  19.06.2020
 • Trang 10: Phản ứng tức thời
  Trang 10: Phản ứng tức thời

  97

  19.06.2020
 • Trang 11: Kiểu tóc
  Trang 11: Kiểu tóc

  88

  19.06.2020
 • Trang 12: Nhân nào quả nấy
  Trang 12: Nhân nào quả nấy

  77

  19.06.2020
 • Trang 13: Sai vặt
  Trang 13: Sai vặt

  82

  19.06.2020
 • Trang 14: Tồn tại
  Trang 14: Tồn tại

  80

  19.06.2020
 • Trang 15: Lễ hội mùa hè
  Trang 15: Lễ hội mùa hè

  78

  19.06.2020
 • Trang 16: Trẻ lạc
  Trang 16: Trẻ lạc

  81

  19.06.2020
 • Trang 17: Quyết định
  Trang 17: Quyết định

  76

  19.06.2020
 • Trang 18: Vết sẹo
  Trang 18: Vết sẹo

  78

  19.06.2020
 • Trang 19: Bàn tay
  Trang 19: Bàn tay

  83

  19.06.2020
 • Trang 19.5: Bonus
  Trang 19.5: Bonus

  69

  19.06.2020
 • Trang 20: Và thế là cậu ấy đã tiến thêm một bước
  Trang 20: Và thế là cậu ấy đã tiến thêm một bước

  87

  19.06.2020
  20 point
 • Trang 21: Cái bẫy bóng tối
  Trang 21: Cái bẫy bóng tối

  77

  19.06.2020
  20 point
 • Trang 22: Phong cách hoàng gia
  Trang 22: Phong cách hoàng gia

  62

  19.06.2020
  20 point
 • Trang 23: Tóc tai và phục trang
  Trang 23: Tóc tai và phục trang

  64

  19.06.2020
  20 point
 • Trang 24: Nam tính và nữ tính
  Trang 24: Nam tính và nữ tính

  58

  19.06.2020
  20 point
 • Trang 25: Cảnh
  Trang 25: Cảnh

  58

  19.06.2020
  20 point
 • Trang 26: Quà sinh nhật
  Trang 26: Quà sinh nhật

  61

  19.06.2020
  20 point
 • Trang 27: Như chó với mèo
  Trang 27: Như chó với mèo

  47

  19.06.2020
  20 point
 • Trang 28: Sóng gió
  Trang 28: Sóng gió

  50

  19.06.2020
  20 point
 • Trang 29: Cuối cùng cũng gặp lại
  Trang 29: Cuối cùng cũng gặp lại

  46

  19.06.2020
  20 point
 • Trang 30: Quan hệ giữa cô ấy với tên kia
  Trang 30: Quan hệ giữa cô ấy với tên kia

  51

  19.06.2020
  20 point
 • Trang 31: Nguồn gốc của tội lỗi
  Trang 31: Nguồn gốc của tội lỗi

  45

  23.06.2020
  20 point
 • Trang 32: Lý do cậu ấy ghét con trai
  Trang 32: Lý do cậu ấy ghét con trai

  42

  30.06.2020
  20 point
 • Trang 33: Thử thách hay cơ hội?
  Trang 33: Thử thách hay cơ hội?

  42

  07.07.2020
  20 point
 • Trang 34: Tình cảm kiên định
  Trang 34: Tình cảm kiên định

  43

  14.07.2020
  20 point
 • Trang 35: Tiếng lòng của trái tim?
  Trang 35: Tiếng lòng của trái tim?

  40

  21.07.2020
  20 point
 • Trang 36: Nhận ra
  Trang 36: Nhận ra

  38

  28.07.2020
  20 point
 • Trang 37: Trẻ ngoan? Trẻ hư?
  Trang 37: Trẻ ngoan? Trẻ hư?

  38

  04.08.2020
  20 point
 • Trang 38: Flag mới xuất hiện
  Trang 38: Flag mới xuất hiện

  37

  11.08.2020
  20 point
 • Trang 39: Náo động
  Trang 39: Náo động

  32

  18.08.2020
  20 point
 • Trang 40: Do thám
  Trang 40: Do thám

  30

  25.08.2020
  20 point
 • Trang 41: Hoài nghi và khó chịu
  Trang 41: Hoài nghi và khó chịu

  32

  01.09.2020
  20 point
 • Trang 42: Chiến lược
  Trang 42: Chiến lược

  29

  08.09.2020
  20 point
 • Trang 43: Va chạm
  Trang 43: Va chạm

  32

  15.09.2020
  20 point
 • Trang 44: Chứng kiến
  Trang 44: Chứng kiến

  28

  22.09.2020
  20 point
 • Trang 44.5
  Trang 44.5

  31

  29.09.2020
 • Trang 45: Bại lộ
  Trang 45: Bại lộ

  35

  29.09.2020
  20 point
 • Trang 46: Sự mặc cảm và tung tích của chiếc áo khoác
  Trang 46: Sự mặc cảm và tung tích của chiếc áo khoác

  32

  06.10.2020
  20 point
 • Trang 47: Thủ phạm thật sự và lí do
  Trang 47: Thủ phạm thật sự và lí do

  33

  13.10.2020
  20 point
 • Trang 48: Suy nghĩ của con trai
  Trang 48: Suy nghĩ của con trai

  29

  20.10.2020
  20 point