Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Số chương hiện tại: 17
 • Giới thiệu về COIN và POINT

  4.572

  19.06.2020
 • Tadaaa, cách thuê truyện miễn phí bằng POINT!

  3.470

  16.06.2020
 • Hướng dẫn mua COIN đọc truyện

  2.768

  12.09.2020
 • Truyện đang ra chương mới & Truyện đã hết

  2.289

  12.09.2020
 • ĐỢI LÀ FREE! SẠC ĐẦY là đọc miễn phí!

  4.124

  10.07.2020
 • Chú ý, bạn nên liên kết TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

  2.151

  09.07.2020
 • Tính năng KHUYẾN MÃI! Mại dzô, mại dzô~~~

  1.860

  01.09.2020
 • Chương mới mỗi ngày - đọc miễn phí

  1.763

  12.08.2020
 • Nạp coin qua Momo: Android

  1.579

  10.07.2020
 • Nạp coin qua ZaloPay: Android

  1.531

  02.09.2020
 • Tính năng mới: TỰ ĐỘNG CHUYỂN CHƯƠNG

  1.367

  10.11.2020
 • Thẻ quà tặng Coupon

  1.506

  10.11.2020
 • GIFTPOP - Nạp thẻ coin comico: Android

  1.288

  10.11.2020
 • Nạp coin bằng thẻ Vcoin: Android

  1.317

  24.12.2020
 • COMICO ĐỀ CỬ DÀNH CHO BẠN!

  1.387

  06.04.2021
 • Giới thiệu về VÉ

  1.654

  07.04.2021
 • MỚI - Tính năng Free Station

  1.851

  16.11.2021