Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Số chương hiện tại: 16
 • Giới thiệu về COIN và POINT
  Giới thiệu về COIN và POINT

  2.995

  19.06.2020
 • Tadaaa, cách thuê truyện miễn phí bằng POINT!
  Tadaaa, cách thuê truyện miễn phí bằng POINT!

  2.306

  16.06.2020
 • Hướng dẫn mua COIN đọc truyện
  Hướng dẫn mua COIN đọc truyện

  1.807

  12.09.2020
 • Truyện đang ra chương mới & Truyện đã hết
  Truyện đang ra chương mới & Truyện đã hết

  1.539

  12.09.2020
 • ĐỢI LÀ FREE! SẠC ĐẦY là đọc miễn phí!
  ĐỢI LÀ FREE! SẠC ĐẦY là đọc miễn phí!

  3.405

  10.07.2020
 • Chú ý, bạn nên liên kết TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
  Chú ý, bạn nên liên kết TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

  1.539

  09.07.2020
 • Tính năng KHUYẾN MÃI! Mại dzô, mại dzô~~~
  Tính năng KHUYẾN MÃI! Mại dzô, mại dzô~~~

  1.310

  01.09.2020
 • Chương mới mỗi ngày - đọc miễn phí
  Chương mới mỗi ngày - đọc miễn phí

  1.263

  12.08.2020
 • Nạp coin qua Momo: Android
  Nạp coin qua Momo: Android

  1.124

  10.07.2020
 • Nạp coin qua ZaloPay: Android
  Nạp coin qua ZaloPay: Android

  1.082

  02.09.2020
 • Tính năng mới: TỰ ĐỘNG CHUYỂN CHƯƠNG
  Tính năng mới: TỰ ĐỘNG CHUYỂN CHƯƠNG

  953

  10.11.2020
 • Thẻ quà tặng Coupon
  Thẻ quà tặng Coupon

  1.052

  10.11.2020
 • GIFTPOP - Nạp thẻ coin comico: Android
  GIFTPOP - Nạp thẻ coin comico: Android

  912

  10.11.2020
 • Nạp coin bằng thẻ Vcoin: Android
  Nạp coin bằng thẻ Vcoin: Android

  948

  24.12.2020
 • COMICO ĐỀ CỬ DÀNH CHO BẠN!
  COMICO ĐỀ CỬ DÀNH CHO BẠN!

  967

  06.04.2021
 • Giới thiệu về VÉ
  Giới thiệu về VÉ

  1.146

  07.04.2021