Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Số chương hiện tại: 17
 • Giới thiệu về COIN và POINT

  6.344

  19.06.2020
 • Tadaaa, cách thuê truyện miễn phí bằng POINT!

  4.846

  16.06.2020
 • Hướng dẫn mua COIN đọc truyện

  3.961

  12.09.2020
 • Truyện đang ra chương mới & Truyện đã hết

  3.220

  12.09.2020
 • ĐỢI LÀ FREE! SẠC ĐẦY là đọc miễn phí!

  5.034

  10.07.2020
 • Chú ý, bạn nên liên kết TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

  2.980

  09.07.2020
 • Tính năng KHUYẾN MÃI! Mại dzô, mại dzô~~~

  2.620

  01.09.2020
 • Chương mới mỗi ngày - đọc miễn phí

  2.463

  12.08.2020
 • Nạp coin qua Momo: Android

  2.250

  10.07.2020
 • Nạp coin qua ZaloPay: Android

  2.189

  02.09.2020
 • Tính năng mới: TỰ ĐỘNG CHUYỂN CHƯƠNG

  2.016

  10.11.2020
 • Thẻ quà tặng Coupon

  2.194

  10.11.2020
 • GIFTPOP - Nạp thẻ coin comico: Android

  1.916

  10.11.2020
 • Nạp coin bằng thẻ Vcoin: Android

  1.957

  24.12.2020
 • COMICO ĐỀ CỬ DÀNH CHO BẠN!

  2.077

  06.04.2021
 • Giới thiệu về VÉ

  2.409

  07.04.2021
 • MỚI - Tính năng Free Station

  4.308

  16.11.2021