Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 23
 • Chương 1

  4.482

  12.11.2021
 • Chương 2

  4.067

  12.11.2021
 • Chương 3

  3.988

  12.11.2021
 • Chương 4

  3.761

  12.11.2021
 • Chương 5

  3.145

  12.11.2021
 • Chương 6

  2.830

  12.11.2021
 • Chương 7

  2.514

  12.11.2021
 • Chương 8

  2.260

  12.11.2021
 • Chương 9

  2.282

  12.11.2021
 • Chương 10

  2.513

  12.11.2021
 • Chương 11

  2.407

  12.11.2021
 • Chương 12

  2.017

  12.11.2021
 • Chương 13

  1.090

  12.11.2021
 • Chương 14

  73

  12.11.2021
  25 coin
 • Chương 15

  63

  12.11.2021
  25 coin
 • Chương 16

  58

  12.11.2021
  25 coin
 • Chương 17

  50

  12.11.2021
  25 coin
 • Chương 18

  49

  12.11.2021
  25 coin
 • Chương 19

  48

  12.11.2021
  25 coin
 • Chương 20

  64

  12.11.2021
  25 coin
 • Chương 21

  55

  19.11.2021
  25 coin
 • Chương 22

  55

  26.11.2021
  25 coin
 • Chương 23

  36

  03.12.2021
  25 coin