Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2T.3T.4T.5T.6T.7CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 12h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 12h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Giảm sạc Giảm thời gian chờ còn 12H, đến 10.12.2021
Số chương hiện tại: 24
 • Mở đầu

  3.858

  10.11.2021
 • Chương 1

  3.334

  10.11.2021
 • Chương 2

  3.026

  10.11.2021
 • Chương 3

  2.906

  10.11.2021
 • Chương 4

  2.358

  10.11.2021
 • Chương 5

  2.069

  10.11.2021
 • Chương 6

  1.827

  10.11.2021
 • Chương 7

  1.700

  10.11.2021
 • Chương 8

  1.731

  10.11.2021
 • Chương 9

  1.884

  10.11.2021
 • Chương 10

  1.726

  10.11.2021
 • Chương 11

  1.524

  10.11.2021
 • Chương 12

  1.090

  10.11.2021
 • Chương 13

  467

  10.11.2021
 • Chương 14

  51

  10.11.2021
  25 coin
 • Chương 15

  45

  10.11.2021
  25 coin
 • Chương 16

  33

  10.11.2021
  25 coin
 • Chương 17

  35

  10.11.2021
  25 coin
 • Chương 18

  33

  10.11.2021
  25 coin
 • Chương 19

  49

  10.11.2021
  25 coin
 • Chương 20

  42

  17.11.2021
  25 coin
 • Chương 21

  36

  24.11.2021
  25 coin
 • Chương 22

  28

  01.12.2021
  25 coin
 • Chương 23 UP

  11

  04.12.2021
  25 coin