Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 66
 • Chương 0
  Chương 0

  172

  12.06.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  133

  12.06.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  117

  12.06.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  99

  12.06.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  91

  12.06.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  90

  12.06.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  84

  12.06.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  78

  12.06.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  73

  12.06.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  63

  12.06.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  64

  12.06.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  59

  12.06.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  59

  12.06.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  53

  12.06.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  52

  12.06.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  54

  12.06.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  53

  12.06.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  51

  12.06.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  51

  12.06.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  48

  12.06.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  53

  12.06.2020
  20 point
 • Chương 21
  Chương 21

  45

  12.06.2020
  20 point
 • Chương 22
  Chương 22

  44

  12.06.2020
  20 point
 • Chương 23
  Chương 23

  40

  12.06.2020
  20 point
 • Chương 23.5
  Chương 23.5

  40

  12.06.2020
  20 point
 • Chương 24
  Chương 24

  41

  12.06.2020
  20 point
 • Chương 25
  Chương 25

  37

  12.06.2020
  20 point
 • Chương 26
  Chương 26

  39

  12.06.2020
  20 point
 • Chương 27
  Chương 27

  35

  12.06.2020
  20 point
 • Chương 28
  Chương 28

  36

  12.06.2020
  20 point
 • Chương 29
  Chương 29

  33

  21.06.2020
  20 point
 • Chương 30
  Chương 30

  37

  28.06.2020
  20 point
 • Chương 31
  Chương 31

  33

  05.07.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  31

  12.07.2020
  20 point
 • Chương 33
  Chương 33

  29

  19.07.2020
  20 point
 • Chương 34
  Chương 34

  26

  26.07.2020
  20 point
 • Chương 35
  Chương 35

  26

  02.08.2020
  20 point
 • Chương 36
  Chương 36

  22

  09.08.2020
  20 point
 • Chương 37
  Chương 37

  18

  16.08.2020
  20 point
 • Chương 38
  Chương 38

  15

  23.08.2020
  20 point
 • Chương 39
  Chương 39

  18

  30.08.2020
  20 point
 • Chương 40
  Chương 40

  22

  06.09.2020
  20 point
 • Chương 41
  Chương 41

  20

  13.09.2020
  20 point
 • Chương 42
  Chương 42

  18

  20.09.2020
  20 point
 • Chương 43
  Chương 43

  18

  27.09.2020
  20 point
 • Chương 44
  Chương 44

  17

  04.10.2020
  20 point
 • Chương 45
  Chương 45

  21

  04.10.2020
  20 point
 • Chương 46
  Chương 46

  20

  11.10.2020
  20 point
 • Chương 47
  Chương 47

  20

  18.10.2020
  20 point
 • Chương 48
  Chương 48

  20

  18.10.2020
  20 point