Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 66
 • Chương 0

  435

  12.06.2020
 • Chương 1

  322

  12.06.2020
 • Chương 2

  279

  12.06.2020
 • Chương 3

  230

  12.06.2020
 • Chương 4

  206

  12.06.2020
 • Chương 5

  194

  12.06.2020
 • Chương 6

  179

  12.06.2020
 • Chương 7

  173

  12.06.2020
 • Chương 8

  161

  12.06.2020
 • Chương 9

  142

  12.06.2020
 • Chương 10

  136

  12.06.2020
 • Chương 11

  125

  12.06.2020
 • Chương 12

  125

  12.06.2020
 • Chương 13

  116

  12.06.2020
 • Chương 14

  114

  12.06.2020
 • Chương 15

  113

  12.06.2020
 • Chương 16

  113

  12.06.2020
 • Chương 17

  116

  12.06.2020
 • Chương 18

  112

  12.06.2020
 • Chương 19

  106

  12.06.2020
 • Chương 20

  122

  12.06.2020
  20 point
 • Chương 21

  101

  12.06.2020
  20 point
 • Chương 22

  99

  12.06.2020
  20 point
 • Chương 23

  90

  12.06.2020
  20 point
 • Chương 23.5

  88

  12.06.2020
  20 point
 • Chương 24

  88

  12.06.2020
  20 point
 • Chương 25

  76

  12.06.2020
  20 point
 • Chương 26

  83

  12.06.2020
  20 point
 • Chương 27

  80

  12.06.2020
  20 point
 • Chương 28

  80

  12.06.2020
  20 point
 • Chương 29

  76

  21.06.2020
  20 point
 • Chương 30

  76

  28.06.2020
  20 point
 • Chương 31

  73

  05.07.2020
  20 point
 • Chương 32

  71

  12.07.2020
  20 point
 • Chương 33

  72

  19.07.2020
  20 point
 • Chương 34

  74

  26.07.2020
  20 point
 • Chương 35

  65

  02.08.2020
  20 point
 • Chương 36

  62

  09.08.2020
  20 point
 • Chương 37

  55

  16.08.2020
  20 point
 • Chương 38

  60

  23.08.2020
  20 point
 • Chương 39

  56

  30.08.2020
  20 point
 • Chương 40

  61

  06.09.2020
  20 point
 • Chương 41

  59

  13.09.2020
  20 point
 • Chương 42

  58

  20.09.2020
  20 point
 • Chương 43

  55

  27.09.2020
  20 point
 • Chương 44

  59

  04.10.2020
  20 point
 • Chương 45

  56

  04.10.2020
  20 point
 • Chương 46

  51

  11.10.2020
  20 point
 • Chương 47

  53

  18.10.2020
  20 point
 • Chương 48

  53

  18.10.2020
  20 point