Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
7 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 66
 • Chương 0
  Chương 0

  77

  12.06.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  58

  12.06.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  51

  12.06.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  43

  12.06.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  40

  12.06.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  40

  12.06.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  39

  12.06.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  34

  12.06.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  31

  12.06.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  28

  12.06.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  29

  12.06.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  26

  12.06.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  27

  12.06.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  24

  12.06.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  25

  12.06.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  29

  12.06.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  28

  12.06.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  26

  12.06.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  27

  12.06.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  24

  12.06.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  26

  12.06.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  24

  12.06.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  25

  12.06.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  25

  12.06.2020
 • Chương 23.5
  Chương 23.5

  26

  12.06.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  26

  12.06.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  23

  12.06.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  24

  12.06.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  23

  12.06.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  22

  12.06.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  21

  21.06.2020
  20 point
 • Chương 30
  Chương 30

  24

  28.06.2020
  20 point
 • Chương 31
  Chương 31

  22

  05.07.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  22

  12.07.2020
  20 point
 • Chương 33
  Chương 33

  19

  19.07.2020
  20 point
 • Chương 34
  Chương 34

  18

  26.07.2020
  20 point
 • Chương 35
  Chương 35

  16

  02.08.2020
  20 point
 • Chương 36
  Chương 36

  15

  09.08.2020
  20 point
 • Chương 37
  Chương 37

  12

  16.08.2020
  20 point
 • Chương 38
  Chương 38

  12

  23.08.2020
  20 point
 • Chương 39
  Chương 39

  14

  30.08.2020
  20 point
 • Chương 40
  Chương 40

  15

  06.09.2020
  20 point
 • Chương 41
  Chương 41

  14

  13.09.2020
  20 point
 • Chương 42
  Chương 42

  13

  20.09.2020
  20 point
 • Chương 43
  Chương 43

  13

  27.09.2020
  20 point
 • Chương 44
  Chương 44

  11

  04.10.2020
  20 point
 • Chương 45
  Chương 45

  15

  04.10.2020
  20 point
 • Chương 46
  Chương 46

  13

  11.10.2020
  20 point
 • Chương 47
  Chương 47

  13

  18.10.2020
  20 point
 • Chương 48
  Chương 48

  14

  18.10.2020
  20 point
Tải ngay