Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 48
 • Chương 1

  1.370

  03.11.2021
 • Chương 2

  1.167

  03.11.2021
 • Chương 3

  1.075

  03.11.2021
 • Chương 4

  987

  03.11.2021
 • Chương 5

  954

  03.11.2021
 • Chương 6

  980

  03.11.2021
 • Chương 7

  822

  03.11.2021
 • Chương 8

  680

  03.11.2021
 • Chương 9

  621

  03.11.2021
 • Chương 10

  616

  03.11.2021
 • Chương 11

  535

  03.11.2021
 • Chương 12

  607

  03.11.2021
 • Chương 13

  459

  03.11.2021
 • Chương 14

  431

  03.11.2021
 • Chương 15

  379

  03.11.2021
 • Chương 16

  344

  03.11.2021
 • Chương 17

  325

  03.11.2021
 • Chương 18

  313

  03.11.2021
 • Chương 19

  274

  03.11.2021
 • Chương 20

  276

  03.11.2021
 • Chương 21

  320

  10.11.2021
 • Chương 22

  326

  17.11.2021
 • Chương 23

  286

  24.11.2021
 • Chương 24

  229

  01.12.2021
 • Chương 25

  229

  08.12.2021
 • Chương 26

  211

  15.12.2021
 • Chương 27

  192

  22.12.2021
 • Chương 28

  195

  29.12.2021
 • Chương 29

  175

  05.01.2022
 • Chương 30

  209

  12.01.2022
 • Chương 31

  169

  19.01.2022
 • Chương 32

  154

  26.01.2022
 • Chương 33

  150

  02.02.2022
 • Chương 34

  158

  09.02.2022
 • Chương 35

  133

  16.02.2022
 • Chương 36

  116

  23.02.2022
 • Chương 37

  94

  02.03.2022
 • Chương 38

  82

  09.03.2022
 • Chương 39

  13

  16.03.2022
  25 coin
 • Chương 40

  12

  23.03.2022
  25 coin
 • Chương 41

  10

  30.03.2022
  25 coin
 • Chương 42

  12

  06.04.2022
  25 coin
 • Chương 43

  11

  13.04.2022
  25 coin
 • Chương 44

  14

  20.04.2022
  25 coin
 • Chương 45

  13

  27.04.2022
  25 coin
 • Chương 46

  12

  04.05.2022
  25 coin
 • Chương 47

  10

  11.05.2022
  25 coin
 • Chương 48

  9

  18.05.2022
  25 coin