Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 42
 • Ch.1: Chú Lâm

  3.251

  02.11.2021
 • Ch.2: Trận hỏa hoạn đột ngột

  2.974

  02.11.2021
 • Ch.3: Thức tỉnh huyết thống

  2.922

  02.11.2021
 • Ch.4: Lần đầu bay lượn

  2.852

  02.11.2021
 • Ch.5: Thú vui chăm trẻ

  2.648

  02.11.2021
 • Ch.6: Tìm đường ra

  2.641

  02.11.2021
  25 point
 • Ch.7: Học viện Chiêu Lang

  1.868

  02.11.2021
  25 point
 • Ch.8: Thích

  1.606

  02.11.2021
  25 point
 • Ch.9: Nghĩ một đằng nói một nẻo

  1.415

  02.11.2021
  25 point
 • Ch.10: Chỉ thế mà thôi?

  1.253

  02.11.2021
  25 point
 • Ch.11: Không màng tất cả

  1.196

  02.11.2021
  25 point
 • Ch.12: Dịu dàng

  1.211

  02.11.2021
  25 point
 • Ch.13: Bị cạp rồi?

  1.688

  02.11.2021
  25 point
 • Ch.14: Bao che

  1.182

  02.11.2021
  25 point
 • Ch.15: Chú Lâm là của tôi!

  1.187

  02.11.2021
  25 point
 • Ch.16: Gần quá

  1.154

  02.11.2021
  25 point
 • Ch.17: Đứa nhỏ bị dạy hư

  1.034

  02.11.2021
  25 point
 • Ch.18: Anh Lâm mất bình tĩnh

  1.076

  02.11.2021
  25 point
 • Ch.19: Trưởng thành rồi

  975

  02.11.2021
  25 point
 • Ch.20: Nóng quá

  855

  02.11.2021
  25 point
 • Ch.21: Cho vào với

  788

  02.11.2021
  25 point
 • Ch.22: Thích thì ăn nhiều vào

  792

  02.11.2021
  25 point
 • Ch.23: An ủi?

  702

  02.11.2021
  25 point
 • Ch.24: Ngọt ngào

  680

  02.11.2021
  25 point
 • Ch.25: Khó kiềm chế

  815

  02.11.2021
  25 point
 • Ch.26: Nói dối

  671

  09.11.2021
  25 point
 • Ch.27: Yêu thích

  409

  16.11.2021
  25 point
 • Ch.28: Không thể ngừng được

  45

  23.11.2021
  25 coin
 • Ch.29: Rung động

  56

  30.11.2021
  25 coin
 • Ch.30: Phải để chị ra tay!

  32

  07.12.2021
  25 coin
 • Ch.31: Trưởng thành thật rồi

  24

  14.12.2021
  25 coin
 • Ch.32: Cần thiết

  32

  21.12.2021
  25 coin
 • Ch.33: Gần hơn chút nữa

  28

  28.12.2021
  25 coin
 • Ch.34: Không được ghét!

  22

  04.01.2022
  25 coin
 • Ch.35: Không thể rời khỏi

  22

  11.01.2022
  25 coin
 • Ch.36: Xót sao?

  17

  17.01.2022
  25 coin
 • Ch.37: Câu chuyện tuyệt đẹp

  14

  17.01.2022
  25 coin
 • Ch.38: Để ý

  13

  17.01.2022
  25 coin
 • Ch.39: Nhìn đôi cánh của tôi này

  12

  17.01.2022
  25 coin
 • Ch.40: Có hơi kỳ lạ

  13

  17.01.2022
  25 coin
 • Ch.41: Ngồi lên đi

  12

  18.01.2022
  25 coin
 • Ch.42: Ngài rất giỏi giang

  12

  25.01.2022
  25 coin