Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 30
 • Chương 1

  4.432

  30.10.2021
 • Chương 2

  3.918

  30.10.2021
 • Chương 3

  3.632

  30.10.2021
 • Chương 4

  3.293

  30.10.2021
 • Chương 5

  3.121

  30.10.2021
 • Chương 6

  2.969

  30.10.2021
 • Chương 7

  2.320

  30.10.2021
 • Chương 8

  1.991

  30.10.2021
 • Chương 9

  1.921

  30.10.2021
 • Chương 10

  1.853

  30.10.2021
 • Chương 11

  1.659

  30.10.2021
 • Chương 12

  1.572

  30.10.2021
 • Chương 13

  1.475

  30.10.2021
 • Chương 14

  1.413

  30.10.2021
 • Chương 15

  1.555

  30.10.2021
 • Chương 16

  1.473

  30.10.2021
 • Chương 17

  1.402

  30.10.2021
 • Chương 18

  1.030

  30.10.2021
 • Chương 19

  829

  30.10.2021
 • Chương 20

  320

  30.10.2021
 • Chương 21

  23

  30.10.2021
  25 coin
 • Chương 22

  54

  30.10.2021
  25 coin
 • Chương 23

  16

  30.10.2021
  25 coin
 • Chương 24

  14

  30.10.2021
  25 coin
 • Chương 25

  15

  30.10.2021
  25 coin
 • Chương 26

  17

  06.11.2021
  25 coin
 • Chương 27

  18

  13.11.2021
  25 coin
 • Chương 28

  11

  20.11.2021
  25 coin
 • Chương 29

  9

  27.11.2021
  25 coin
 • Chương 30 UP

  6

  04.12.2021
  25 coin