Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.5
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 26
 • Mở đầu

  921

  23.10.2021
 • Chương 1

  727

  23.10.2021
 • Chương 2

  672

  23.10.2021
 • Chương 3

  603

  23.10.2021
 • Chương 4

  569

  23.10.2021
 • Chương 5

  558

  23.10.2021
 • Chương 6

  441

  23.10.2021
 • Chương 7

  417

  23.10.2021
 • Chương 8

  340

  23.10.2021
 • Chương 9

  318

  23.10.2021
 • Chương 10

  280

  23.10.2021
 • Chương 11

  248

  23.10.2021
 • Chương 12

  213

  23.10.2021
 • Chương 13

  217

  23.10.2021
 • Chương 14

  166

  23.10.2021
 • Chương 15

  137

  23.10.2021
 • Chương 16

  16

  23.10.2021
  25 coin
 • Chương 17

  16

  23.10.2021
  25 coin
 • Chương 18

  15

  23.10.2021
  25 coin
 • Chương 19

  14

  23.10.2021
  25 coin
 • Chương 20

  13

  28.10.2021
  25 coin
 • Chương 21

  9

  04.11.2021
  25 coin
 • Chương 22

  8

  11.11.2021
  25 coin
 • Chương 23

  9

  18.11.2021
  25 coin
 • Chương 24

  6

  25.11.2021
  25 coin
 • Chương 25

  7

  02.12.2021
  25 coin