Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 26
 • Chương 1

  1.826

  23.10.2021
 • Chương 2

  1.576

  23.10.2021
 • Chương 3

  1.402

  23.10.2021
 • Chương 4

  1.316

  23.10.2021
 • Chương 5

  1.246

  23.10.2021
 • Chương 6

  1.181

  23.10.2021
 • Chương 7

  979

  23.10.2021
 • Chương 8

  878

  23.10.2021
 • Chương 9

  725

  23.10.2021
 • Chương 10

  709

  23.10.2021
 • Chương 11

  631

  23.10.2021
 • Chương 12

  495

  23.10.2021
 • Chương 13

  413

  23.10.2021
 • Chương 14

  342

  23.10.2021
 • Chương 15

  312

  23.10.2021
 • Chương 16

  193

  23.10.2021
 • Chương 17

  9

  23.10.2021
  25 coin
 • Chương 18

  9

  23.10.2021
  25 coin
 • Chương 19

  7

  23.10.2021
  25 coin
 • Chương 20

  10

  23.10.2021
  25 coin
 • Chương 21

  8

  27.10.2021
  25 coin
 • Chương 22

  4

  03.11.2021
  25 coin
 • Chương 23

  4

  10.11.2021
  25 coin
 • Chương 24

  4

  17.11.2021
  25 coin
 • Chương 25

  5

  24.11.2021
  25 coin
 • Chương 26

  3

  01.12.2021
  25 coin