Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
4 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 7
 • Ch.1: Ba chàng mèo đực
  Ch.1: Ba chàng mèo đực

  734

  05.06.2020
 • Ch.2: Ba người hợp tác
  Ch.2: Ba người hợp tác

  633

  05.06.2020
 • Ch.3: Kỳ vọng của ba người
  Ch.3: Kỳ vọng của ba người

  647

  05.06.2020
 • Ch.4: Laban phát tình
  Ch.4: Laban phát tình

  345

  05.06.2020
  20 coin
 • Ch.5: Boniface phát tình
  Ch.5: Boniface phát tình

  258

  05.06.2020
  20 coin
 • Ch.6: Joel phát tình
  Ch.6: Joel phát tình

  230

  05.06.2020
  20 coin
 • Ch.cuối: Ba con trong mùa động dục
  Ch.cuối: Ba con trong mùa động dục

  359

  05.06.2020
  20 coin
Tải ngay